Okuyuş

Kelimeler

ASÂ :عصى

Asi olmak, emre itaatsizlik etmek, inat edip emre muhalefet etmek, damarın kanı kesilmemek, kanama olmak, karşı gelmek, müşkül güç zor olmak, şifası güç müzmin hastalık.

ASÂ-ASEYE: عسي

Ca’mid fiil, ihtimal ki, umulur, ola ki, olayazdı, işe uygun, münasip, layık, yakışır.,

ASÂ: عثا

Çok ifsat etmek, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmak, fesatta, küfür ve kibirde ileri giden

AŞÂ: عشا

Geceleyin görüşü kötü olmak, yüz çevirmek, vazgeçmek, yönelmek,  akşam, birini şaşırmış hayran bulmak, gece körü zayıf görüşlü, iyi bilmeksizin basiretsiz, akşam ile yatsı arası alakaranlık.

ASABE:عصب

Ağacın dallarını iple birbirine birleştirilerek yapraklarını silkelemek, bir şeyi düşürüp bükmek, bir şeyi sarıp bağlamak, pamuk eğirmek, bir şeyi tutup almak kabzetmek, acıktırmak, cemaat olmak, bir şey çok şiddetli ve sert olmak, toplamak, şer ve fitne kızışıp şiddetlenmek, ruhi ve akli çalkantı, gerilla savaşı, sarmaşık, gövde sinirleri, sinirsel,asabi, taraftar,akrabalık, hısımlık.  

ASAFE: عصف

Rüzgar şiddetle esmek, emek çekip ailesi için kazanmak, süratli olmak, çabuk olmak, harp mahvetmek, helak etmek, bir yana doğru meyletmek, şiddetle esen yel, fırtına,

ASAME : عصم

Sığınmak, sarılmak, yapışmak, devenin havut iplerinden birine yapışıp tutmak, baş vurmak., korunmak, iltica etmek, baş kent, kendi kendini yetiştirmiş, iffet, günaha düşmeyenin sıfatı.

ASAME: عصم

sığınmak, sarılmak, yapışmak, devenin havut iplerinden birine yapışıp tutmak, baş vurmak., korunmak, iltica etmek, baş kent, kendi kendini yetiştirmiş, iffet, günaha düşmeyenin sıfatı.

ASARA: عصر

Bir şeyin suyunu rutubetini çıkarmak için sıkmak,ikindi vaktine girmek, ekini başağının kapçığı bitmek, aynı asırda yaşamak, sığınmak, iltica etmek, dehir, devir, asır, meyve vs.nin sıkılmış suyu, yağmurlu bulut.

ASAYE: عصى

Asi olmak, emre itaatsizlik etmek, inat edip emre muhalefet etmek, damarın kanı kesilmemek, kanama olmak, karşı gelmek, müşkül güç zor olmak, şifası güç müzmin hastalık.