Okuyuş

Kelimeler

SERAFE : سرف

Yaprak kurdu ağacın yaprağını yemek, gaflete düşmek, aldatmak, hata etmek, yanılmak, haddi aşmak, aklı kıt kimse, şiddetli ve büyük şey, tiryakilik, sarf etmek,  harcamak, israf, müsrif, gereğinden çok harcamak/kullanmak.  

ŞERAYE: شرى

Bir şeyi satın almak, satmak, bir işe dalıp ileri gitmek, alışveriş, bir şeyi terk edip başka bir şeye yapışmak.

ŞERİKE:شرك

Ortağı olmak, şerik koşmak, sosyalizm, şirk, hisse, birden fazla tanrıya inanmak,   müşterek, umumi, abone, birden fazla anlamlı, iki malın birbirine karşılaştırılması, müşrik, ortakların her biri.

SERRA: سرر

Sevindirmek, fısıldaşmak, sırdaş olmak, bolluk, saadet, refah, bir şeyi saklayıp sır sır etmek, gizlemek,

ŞERRA: شر

Şerre meyletmek, kötülük yapmak, kötülüğü adet edinmek, birinde bir kusur meydana getirmek, kıvılcım, şer, kötü, fesat, hiddet, kötülük

SERRA:سر

Sevindirmek, fısıldaşmak, sırdaş olmak, bolluk, saadet, refah, bir şeyi saklayıp sır sır etmek, gizlemek

SEVÂ: سوى

 Seviye, iş düzgün olmak, iki şeyi bir birine eşit kılmak, mutedil, bir şeyin ortası, karşılığı, ifrat ve tefrit olmayan, düzgün, normallik, Musevi, fark etmez, denk, kırk yaşına varıp kararını bulmak.

TÂA: طاع

Boyun eğmek, yumuşamak, ağacın meyvesini toplamak, rıza göstermek, bir şeye gücü yetmek, itaat,  taat, muvafakat eden, gönülden davranan. İzin vermek, gönülden , isteyerek davranmak, örfde farz olmayan gönüllü yapılan ibadet, yapılacak faaliyetin tüm araç gereçleri kişide mevcut olması.

TÂBE:تاب

Hatasından Allah’a dönmek, zahir olan şeyden pişman olmak, tövbe, nedamet, pişmanlık,  günahlarında pişman olan dönen,bir daha dönmeyeceğine kesin kara vermek ve düzeltebilecek olan hareketlerini/ amellerini dönüş yaparak düzeltmektir,  dut ağacı.

TABEA:طبع

Kitap vs. Basmak, Allah halkı yaratmak, nakşetmek, resmetmek, mühürlemek, kilitlemek, şekil kalıp vermek, işlemek, kabı doldurmak, ahlak, tabiat, seciye, posta pulu, matbaa, pas, leke, kirlilik, ayıp,