Okuyuş

Kelimeler

ŞERRA: شر

Şerre meyletmek, kötülük yapmak, kötülüğü adet edinmek, birinde bir kusur meydana getirmek, kıvılcım, şer, kötü, fesat, hiddet, kötülük

SEVÂ: سوى

 Seviye, iş düzgün olmak, iki şeyi bir birine eşit kılmak, mutedil, bir şeyin ortası, karşılığı, ifrat ve tefrit olmayan, düzgün, normallik, Musevi, fark etmez, denk, kırk yaşına varıp kararını bulmak.

TÂA : طاع

Boyun eğmek, yumuşamak, ağacın meyvesini toplamak, rıza göstermek, bir şeye gücü yetmek ,itaat,  taat, muvafakat eden, gönülden davranan. İzin vermek, gönülden , isteyerek davranmak, örf de farz olmayan gönüllü yapılan ibadet, yapılacak faaliyetin tüm araç gereçleri kişide mevcut olması.

TÂA: طاع

Boyun eğmek, yumuşamak, ağacın meyvesini toplamak, rıza göstermek, bir şeye gücü yetmek, itaat,  taat, muvafakat eden, gönülden davranan. İzin vermek, gönülden , isteyerek davranmak, örfde farz olmayan gönüllü yapılan ibadet, yapılacak faaliyetin tüm araç gereçleri kişide mevcut olması.

TÂA: طاع

Boyun eğmek, yumuşamak, ağacın meyvesini toplamak, rıza göstermek, bir şeye gücü yetmek, itaat,  taat, muvafakat eden, gönülden davranan. İzin vermek, gönülden , isteyerek davranmak , örfde farz olmayan gönüllü yapılan ibadet, yapılacak faaliyetin tüm araç gereçleri kişide mevcut olması.

TÂBE : تاب

Hatasından Allah’a dönmek, zahir olan şeyden pişman olmak, tövbe, nedamet, pişmanlık,  günahlarında pişman olan dönen ,bir daha dönmeyeceğine kesin kara vermek ve düzeltebilecek olan hareketlerini/ amellerini dönüş yaparak düzeltmektir,  dut ağacı

TÂBE : تاب

Hatasından Allah’a dönmek, zahir olan şeyden pişman olmak, tövbe, nedamet, pişmanlık,  günahlarında pişman olan dönen ,bir daha dönmeyeceğine kesin kara vermek ve düzeltebilecek olan hareketlerini/ amellerini dönüş yaparak düzeltmektir,  dut ağacı.

TÂBE: تاب

Hatasından Allah’a dönmek, zahir olan şeyden pişman olmak, tövbe, geri dönmek, vazgeçmek, nedamet, pişmanlık,  günahlarında pişman olan dönen, dut ağacı.

TABEA: طبع

Kitap vs. Basmak, Allah halkı yaratmak, nakşetmek, resmetmek, mühürlemek, kilitlemek, şekil kalıp vermek, işlemek, kabı doldurmak, ahlak, tabiat, seciye, posta pulu, matbaa, pas, leke, kirlilik, ayıp,

TAĞA : طغى)

Haddi aşmak, azmak, çok azgınlık göstermek, su taşmak, deniz coşmak(tusunami),79/37 38,  69/11, birini zalim asi yapmak, isyana zorlamak, azgın, sapık, şeytan, Allah’tan başka tapılan her şey, her sapkınlığın başı, dağın sarp yeri, ifrata gitme