Okuyuş

Kelimeler

HABERA:خبر

Bir şeyi tecrübe etmek, bilmek, denemek, imtihan etmek, haber vermek, haberleşmek, bir şeyi gereği gibi bilmek, tarihçi, toprağın yumuşak ve gevşek yeri, ekin, sedir ağacı, dağda su biriken yer, hisse, pay, fakih, uzman, eksper, bilir kişi.

HABESE: حبس

Hapsetmek, herhangi bir yere gitmekten alıkoymak, tutmak, men etmek, dolma kalem, bir şeyi diğer şeyle örtmek, ihata etmek, kaplamak, suyu tutan kap, sözde duraklamak, kendini bir şeye vakfetmek, havuz, bent, set, yatak, çarşaf, dil tutukluğu, vakıf.

HABETA: حبط

Boşa olmak, fasit olmak, heder olmak, çok veya lüzumsuz yemekten karnı şişmek, ameli batıl boş olmak, kuyunun suyu çekilip kurumak, yüz çevirmek

HABETE:خبت

Yer düz ve oturaklı olmak, gizli olmak, alçak gönüllü, huşu sahibi olmak, tevazu, kalbi kırık, mütevazi, saygılı. Yer düz ve oturaklı olmak, gizli olmak, alçak gönüllü, huşu sahibi olmak, tevazu, kalbi kırık, mütevazi, saygılı.

HACERA: حجر

Taşlaşmak, birini sıkmak, sıkıştırmak, daraltmak, oda edinmek, birine cüret edip saldırmak alay etmek, göz çukuru, haram, engel, taraf, kenar, fosil, korunmuş, dokunulmaz,  gümüş nitratı

HADEDE : حد

İki  şeyin arasına ayırıcı bir şey koyarak birbirinden ayırmak, sınır koymak, evi vs.yi diğerlerinden ayırt etmek, men etmek, vazgeçirmek, Zina ve İçkinin Haddi=  bu işi yapanları bir daha onu yapmaktan alıkoymak ve başkalarını onların yoluna girmesini engelleyen tedbir, Allah’ın belirlediği sınır ve yasaklar, kılıç, demir, bilemek, dikkatlice bakmak, izah etmek, açıklamak, karşı gelmek, isyan etmek, kapıcı, hapishane bekçisi, iki kenarlı.

HADESE:حدث

Vaki olmak, yoktan var olmak, yeni olmak, bir şeyi yeniden meydana getirmek, icat etmek, haber vermek, konuşmak, hadis rivayet etmek, hadise.

HAFÂ:خفا

Şimşek parlamak, bir şeyi gizleyip saklamak, gizli şey, hafiy, hafiye.gizli şey, gizli iş aşikare çıkmak, bir şeyi açığa çıkarmak.

HÂFE:خاف

Korkmak, endişe etmek, uyanık ihtiyatlı olmak, bilmek, bir şeyi azar azar eksiltmek, savaş, kıtal, tehlikeli yerler, yollar,  dehşete düşmek, korkuyu başkasına geçirmek, azalan ya da az ya da alıp götürmek, küçükten küçüğünü bir şeyden almak, bir şeyin yanından almak, katletmek ya da savaşmaktan korkmak. ..

HAFEZA : حفظ

Korumak, saklamak, kaybolmaktan korumak, Kur’an’ı kerimi ezberlemek, sırrı saklamak, dikkat etmek, emanet etmek, emaneti korumak, müdür, vali, çanta, gözetleyici, koruyan.