Okuyuş

Kelimeler

LEANE: لعن

Kovmak, lanetlemek, uzlaştırmak, beddua etmek, eziyet etmek, azap. Şeytan, bostan korkuluğu, melun, kovulmuş, uğursuz.

LEBESE: لبث

Bir yerde eğlenip durmak, birini gecikmiş bulmak, yolda vs.de çok kere duran kişi, kurup çekmesi zor olan yay. gecikmek, katlanmak, kalmak, duraklatmak, beklemek ,durdurmak,

LECEE : لجء

Kale vs.ye sığınmak, güvenmek, vazgeçmek, birini bir şeye murtaz kılmak, zorlamak, birini koruyup muhafaza etmek, işini Allah’a ısmarlamak, mülteci, himaye, birine dayanmak.

LEDÜNE:لدن

Yumuşak olmak,kıvrak,  zaman ve mekan zarfı olarak kullanılır. Zaman zarfı olduğunda  …de, …da , zaman, vakit, iken  anlamına, mekan zarfı olduğunda ise yanında, nezdinde anlamlarına gelir.

LEFÂ : لفا

Bulmak, tesadüf etmek, rastlamak, eti kemikten ayırmak, hakkını noksanlaştırmak, bir şeyi sonradan tedarik etmek, telafisi imkansız iş, atılmışşey, toprak, moloz, döküntü.

LEFETE:لفت

Geri döndürmek ,döndürmek, saptırmak, bükmek, geriye, aşağıya bakmak, sıkmak, çevirmek, ters çevirmek ,bir şeyi burup çevirmek, ağacın kabuğunu soymak, birini görüşünden çevirmek, bir şeyi dürmrk, katlamak, huyu ve dili kötü olan, aldırmamazlık, şaşı.

LEKÂ: لقا

Birisiyle karşılaşmak, buluşmak, karşılaşmak, bulmak, öğrenmek, görmek,  yaşamak, mustarip olmak, giden, sona erdirmek, yalın olmak, almak, yüz yüze gelmek, yönünde gitmek.

LEKATA: لقط

Bir şeyi yerden kaldırıp almak,toplamak, devşirmek,kuş kursağı, yere atılmış kıymetsiz şey, buluntu, aniden önüne çıkan kuyu, nakletmek için ordan burdan haber toplayan kişi, kitaplardan ilim elde etmek.

LEMEZE : لمز

Birini ayıplamak, gözle yahut kaşla bir adama işret etmek alay etmek, vurmak, öte itmek, insanları yüzüne karşı ayıplayıp alaya alan, üstü kapalı muammalı konuşmak.

LEYELE: ليل

Geceleyin, geceye özgü, ay, ay- gün, gün- aydan aya- günden güne, sulh, barış, boy bosvs.de benzeri, ikiz eşi, limon,