Okuyuş

Kelimeler

SADEKA: صدق

Gerçek sözlü olmak, sözünü yerine  getirmek, gerçeği söylemek, tasdik etmek, kadının mehri, sadakat, dostluk, doğruluk, hakikat, uygunluk, insanın Allah’a yaklaşmak için malından gönüllü verdiği şeye denir, bağış, kadına verilen mehir.

SADERA:صدر

Vuku bulmak, bir şeyden sadır olmak, dönmek rücu etmek, göğsü çarpmak, göğsü kuvvetli olan. Göğüs. makamda yönetim merkezi,

SÂE:ساء

:Birinin hoşlanmadığı iş yapmak, başına kötü bir hal gelmek,  kötü sanmak, bir işten tiksinmek, kerih görmek, ateş, günah, kusur, ayıp,noksan, keder

SAĞARA: صغر

Küçük olmak, hakir olmak, bir kimseyi  horlamak, minimum, ufak ince şey, zül ve hakarete razı dayanıklı adam

SÂHA : ساح

 Su akmak, gölge bir tarafa doğru yürümek, yeryüzünde gezip yürümek, seyahat, oruca devam etmek, genişlemek, bol almak, sabah açılmak yayılmak, turist, akan, çizgili yol, mescide bağlı olmak.

SALAYE : صلى

Müsabakayı kazananın ardından gelmek, dua etmek, Aklın Allah’a yükselmesi, yakmak için ateşe atmak,  ateşte ısınmak, diriliş. Dua,  namaz, rahmet, yarışta birinci geleni takip eden(ikinci), bir işin şiddetini tatmak, cephe, bereketine rahmetine bürünmek.

SALEHA:صلح

Bir şey iyi olmak, bir şey diğer bir şeye yaraşır, faydalı uygun olmak, ateş ile tutuşturmak,dua, onarmak, islah etmek, iyilik etmek, aralarını bulmak, barıştırmak, mu salaha (barış) yapmak, ittifak etmek, anlaşmak, sulh, ıstılah, istikamet, iyilik, doğruluk, uygunluk, vecibeleri gereğince yerine getiren insan.

SALEYE: صلى

akayı kazananın ardından gelmek, dua etmek, Aklın Allah’a yükselmesi, yakmak için ateşe atmak,  ateşte ısınmak, diriliş. Dua, namaz, rahmet, yarışta birinci geleni takip eden(ikinci), bir işin şiddetini tatmak, cephe, bereketine rahmetine bürünmek.

SAMME: صم

Şişe vs.yi   tıpalamak, yarayı kapatmak, ezberlemek, sağır olmak, sert ve güç olmak, kulağı sağır adam, sesi olmayan, supap, tapa. Duyu organının yok olması, hakka kulak vermeyen hakkı kabul etmeyen.

SANEA: صنع

İşlemek, güzel işlemek, iş yapmak, işinde mahir, meslek, sanat, sanatçı,  zanaat, sentetik, endüstriyel, ihsan, hayır, davet, ziyafet.üretim,  fabrika, atölye.