Okuyuş

Kelimeler

RAAYE:راى

örme duyularıyla görmek, tefekkürle kalple görmek, akıl ile idrak etmek, bir şeye inanmak, itikat etmek, sonunu düşünmek, düş görmek, birini alim sanmak, bilmek. Yere bayrak dikmek.riya gösteriş yapmak, aynaya bakmak, riyakar, akciğer, zatüre,  inanç, akıl, görüş, tedbir, fikir, teklif. 

RABBE : رب

İnsanların başbuğu, idare edeni olmak, başa geçmek, bir şeyi tamir, ıslah etmek, terbiye etmek, efendi, mürebbi, düzene sokan, (RİBBİYYÜ):büyük insan topluluğu, insanları toplayan kişi, sabırlı , muttaki alim. Yoğunlaştırmak, bir şeyin maliki-sahibi, müteabbid, kaptan,

RÂBE: راب

Birini şüpheye düşürmek, şüphelenmesine sebep olmak, endişelendirmek, suizanna,

RABESA : ربص

Bir şeyi gözetlemek, başa gelecek ,arız olacak hayır veya şerri beklemek,  birini beklemek, ihtikâr yapmak, intizar etme.

RACÂ: رجا

Ummak, ümit etmek, korkmak, konuşurken tutulmak, tehir etmek,  geri  bırakmak, rica, taraf, yan, dilek, niyaz.

RACEA:رجع

Dönmek, birini bir şeyden geri döndürmek, vaz geçirmek, rücu-dönüş, söz söylenene fayda vermek, müracaat etmek, kitaba bakmak, tekrar gözden geçirmek, gerici.

RACELE: رجل

Ayağına isabet etmek, adam, ayak, saç dalgalı olmak, birini piyade (yaya) kılmak, kuvvetlendirmek, ayaklandırmak, mühlet tanımak, piyade, topuktan aşağı ayak. erkeklik, dayanıklı sağlam adam, kendi ayağı üzerinde durmak, hazır cevap, başına buyruk olmak, kadın erkek gibi olmak, erkekleşmek,

RACESE:رجس

 Bulutlar hareket edip gök çok gürlemek, birinin işine mani olmak, bir şey pis olmak, çirkin iş işlemek, işi karışık olmak,kirli, şer, murdar, necis, pislik, günah, çirkin ve murdar iş, işkence, ceza, gazap,  hışım, haram, lanet, küfür, şeytanın vesvesesi.

RADDE : رد

Geri döndürmek, vazgeçirmek, men etmek, bir şeyin vasfını diğer vasfa sokmak, yerine iade etmek, yerine koymak, sahibine geri vermek, cevap.

RÂDE:راد

Bir şeyi istemek, arzu etmek, dilemek, seçmek, niyet etmek, yapmasını istemek, irade, gemide dönen demir, makara iği,