Okuyuş

Kelimeler

SECEDE: سجد

Huşu tevazu ve tezellül ile boyun eğmek, alnını yere koymak, başını aşağı indirip eğilmek, mescit, cami, Kâbe, secde edilen her yer.

ŞEDDE: شد

Bağlamak, bir şeyi muhkem sağlam bağlamak, kuvvetlendirmek, şiddetli olmak, harfi şeddeli olmak, kemale erme, kuvvet, şiddet, sertlik, güç, sağlam, kudreti büyük

ŞEFÂ : شفا

Zahir olmak, yeni ay doğmak, hastalığını iyileştirmek şifa vermek, bir şey pek yakın olmak, bir şeyle tedavi olmak, bir şeyin kıyısı kenarı, az şey, hastalığın gitmesi, şifa bulma, ilaç, hastane, sanatoryum,

ŞEFEA: شفع

Bir iltimasçı ve aracı ile müracaat etmek, dilek dilemek, yardım etmek, teki çift kılan, bir sağımda iki kabı dolduran deve. 

ŞEFEA: شفع

Bir iltimasçı ve aracı ile müracaat etmek, dilek dilemek, yardım etmek, teki çift kılan, bir sağımda iki kabı dolduran deve.

SEHATA : سخط

Bir şeyden hoşlanmamak, istememek ve kızıp öfkelenmek, öfkelendirmek, gazaplandırmak, hoşlanılıp memnun olunmayan şey, rızanın zıddı.

ŞEHEDE : شهد

Şahitlik etmek, bilmek, yemin etmek, gözüyle görmek. Bir mecliste hazır bulunmak, kesin olarak haber vermek, muttaki olmak, yemin etmek, , şehit olmak, delil şehadet, ikrar.

ŞEHEDE : شهد

Şahitlik etmek, bilmek, yemin etmek, gözüyle görmek. Bir mecliste hazır bulunmak, kesin olarak haber vermek, muttaki olmak, yemin etmek, , şehit olmak, delil şehadet, ikrar.

SEHERA: سحر

Sihir yapmak, aldatmak, hile yapmak, aklını çelmek, ifsat etmek, uzaklaşmak, bir işten men edip alıkoymak, seher vaktinde gezmek, büyü, ince ve latif şey, bozulmuş yemek,göz boyamak, her şeyin ucu, uçuk (düşünce vs.) , temcit- yineleme.  

SEHERA: سخر

Birine zoraki bir iş teklif etmek, kahretmek, zorla yaptırmak, boyun eğdirmek, alay ve eğlence konusu, maskaralık, ırgat, ücretsiz işçi veya hayvan, musallat etmek.