Okuyuş

Kelimeler

BELEĞA:بلغ

Vasıl baliğ olmak, iş gayesine varmak, çocuk buluğa  ermek, ağaç meyve vermeye başlamak, haber etmek, bir şeyi ulaştırmak, çağrı veya kararı tebellüğ etmek, belagat ilmi, ültimatom, meblağ, miktar,mesaj, haber, bildiri, lisanı fasih beyanı güzel olmak, ilan, tebliğ. 

BENEYE : بنى

 Bina yapmak, duvarını kurmak, yerin üzerinde ev yapmak, sözüne güvenip izinden gitmek, erkek çocuğu olmak, evlenmek, ademoğlu, binanın esası, cisim, bina, yapı, fıtrat, ana caddeden ayrılan küçük yollar.

BERAE: برء

Yaratmak, hasta iyileşmek, şifa bulmak, iyi niyetli olmak, borç ayıp vs.den kurtulmak, beri ,olmak, uzaklaşmak, ikaz, ihtar, korkutma, ültimatom, keşif, icat ruhsatı, masum, suçsuz.

BERAHENE:برهن

Delil getirmek,ispat,izah etmek,huccet getirmek, kesin delil, burhan, kanıt.

BERAKE : برك

Sabit olmak, devam etmek, sebat etmek, bereket, yüksek olmak, istikrar.

BERRA:بر

Doğru olmak, makbul olmak, revaç bulmak, vazifesini yapan, diğerlerinden ayrı durmak, ayrı dikilmek, yemine sadık olmak, rabbine itaat etmek, ana babasına itaat  edip ihsan etmek, insanlar çok olmak, toplanıp birikmek, iyiliğe nispet etmek, iş, lütuf, sahra , çöl, sıdk .şefkat, karada yolculuk,anakara, sahra, çöl, kır,

BEŞERA : بشر

Sevinmek, müjdelemek, müjdelemeyi istemek, beşer, insanlık, dış deri, belirti, yağmur müjdeleyen rüzgar, sevinçli haber

BETALE:بطل

 Boşa gitmek, fasit olmak, hükmü düşmek, bozup lağvetmek, ibtal etmek, batıl, beyhude, faydasız, hak zıttı.

CÂBE: جاب

Kuş yere süratle düşmek,  kayayı delmek, sualine cevap vermek,karşılık vermek, kabul etmek, ihtiyacını isteğini karşılamak, karşılıklı sorulara cevap vermek, karanlık kaybolmak, duasını kabul edip hacetini gidermek, cevap.

CÂDE: جاد

Elinde olan az miktardaki mal veya ilmin tamamını harcamaktır,ikram etmek, cömert, ihsan etmek, çok yağmur yağmak, iyi olmak, iyi yapmak, iyi söylemek, soylu at sahibi olmak, susuzluk, uykunun başlangıç hali,kerem sahibi , ölümle burun buruna gelmek, ölüm yakın olmak.