Okuyuş

Kelimeler

ĞARAKE: غرق

Bir içim süt içmek, suya batmak, boğulmak, yeri su kaplamak, örtmek, bir şeyde aşırı olmak, güzel işlerini hatalarla, günahlarla zayi etmek, ölüm, bir şeyi baştan başa kaplamak,suyun ve belenın içine batmak, nefessiz, dehşete düşmüş.

ĞARİME : غرم

Alışverişte zarar  etmek, zimmetine edası gereken şeyi ödemek, borçlu kılmak, kefil olduğu ve garanti ettiği borcu bizzat ödemek, zarar, hasım, muhalif, zayıf, zebun,

ĞAŞÂ:غشا

Birine ansızın çıkagelmek, bir iş bir şeyi kaplamak bürümek, baygınlık gelmek, elbisesini bürünmek örtünmek, birşeyi örtüp bürüyen şey, perde, yüreği çevreleyen zar, koma hali.

GATAA :قطع

Kesmek, birbirinden  ayırmak, terk etmek, arkadaşlığı bırakmak, birini delil ve burhan ile susturmak ,küsmek alakasını kesmek, geceden bir kesit, son hudut, sesi kesilmiş adam, meyveyi devşirmek, sıla-i rahimi terk etmek, nehir kurumak, aralarındaki sevgi ve dostluk bağının kesildiğini gösteren nişane

ĞAVEYE:غوى

Azgın olmak, sapıtmak, helak olmak, bir adamı azdırmak, sütü yoğurt yapmak, birini ayartmak, karanlığı ile tamamen örten bürüyen, azacak yer, tuzak, gizli tehlike, 

ĞÂZA : غاظ

Darıltmak, öfkelendirmek, gazaba getirmek, hiddetlenmek, öfke, hışım, günün ortasının sıcağı artmak, meşakkat, ateş yanarken sesi duyulmak

HÂBELE : خبل

Aklını bozmak, bir şeyden men etmek, hapis etmek, eksiksiz, helak, öldürücü zehir, külfet

HABERA:خبر

Bir şeyi tecrübe etmek, bilmek, denemek, imtihan etmek, haber vermek, haberleşmek, bir şeyi gereği gibi bilmek, tarihçi, toprağın yumuşak ve gevşek yeri, ekin, sedir ağacı, dağda su biriken yer, hisse, pay, fakih, uzman, eksper, bilir kişi.

HABESE: حبس

Hapsetmek, herhangi bir yere gitmekten alıkoymak, tutmak, men etmek, dolma kalem, bir şeyi diğer şeyle örtmek, ihata etmek, kaplamak, suyu tutan kap, sözde duraklamak, kendini bir şeye vakfetmek, havuz, bent, set, yatak, çarşaf, dil tutukluğu, vakıf.

HABETA: حبط

Boşa olmak, fasit olmak, heder olmak, çok veya lüzumsuz yemekten karnı şişmek, ameli batıl boş olmak, kuyunun suyu çekilip kurumak, yüz çevirmek