Okuyuş

Kelimeler

LEYESE: ليس

Olmadı, değildir anlamında “كان “ nin kardeşlerindendir. İsmini raf haberini naspeder gayri mutasarrıftır. Yavaş olan, yiğit olmak, eve girip ayrılmamak, müsamaha göstermek, kuvvetli ve şiddetli olmak.

MÂCE : ماج

Deniz köpürüp dalgalanmak, azmak, haktan batıla meyletmek, insanların işleri karışık kuruşuk olmak, gençliğin başlangıcı, dalga, Çalkantılı ve rahatsız edici bir halde olmak, karışık ya da şaşkın olmak için, gergin ve fırtınalı olmak, çatışmak ya da çarpıtılmak, geriye ve ileriye gitmek, bir taraftan diğerine geçmek.

MÂE: ماء

Su, korkak adam, bir şeyin hakikati, künhü, ayna, yüz suyu berraklığı, suyu çok kuyu, aylık maaş, utanma, haya.

MARAZA: مرض

Hastalanmak, hastalıklı olmak, işte gevşek davranıp noksan yapmak, şüphe, hastalık,  şüphe, illet.

MÂTE: مات

Cansız, diri ölmek, sakin olmak, yer tenha ve evsiz barksız olmak, ölüm, hayat olmayan, vefat, fanilik, eceliyle tabii ölüm.dünyevi hayattan uzaklaşmak, yoksul ya da yaşamdan mahrum olmak, hareketsiz olmak, duygusundan mahrum etmek, sakin olmak, yeryüzünden kurutulmuş, durmak, yıpranmak , yoksulluğa düşmek,

MELEE:ملا

Doldurmak, içine alacağı kadar kaba nesne doldurmak, karnı su dolu olduğundan gebe sanıla deve, mideden ileri gelen nezle illeti, daha göz dolduran, topluluk, kavmin seçkinleri, kodamanları,

MELEKE:ملك

Malik olmak, istila etmek hükmetmek, bir şeyi birine mülk eylemek, sahip olmak, biri kendi nefsine hakim olmak, kendi kendini kontrol etmek, padişah, melik, malik, melek, melaike, meleke, kabiliyet, istidat, idare altında olan şey, imparatorluk, memleket.

MENEA :منع

Mahrum etmek, alıkoymak,  önlemek, savmak, geri durmak, korumak, savunmak, kuvvetli ve şiddetli olmak, yapmaması için mücadele etmek, bir şeyin olması imkansız olmak. çok men eden, vermeyen, nehyetme, cimri.

MERADE : مرد

Azıp hadde tecavüz etmek, parlatmak ve yumuşatmak, kesmek, isyan edip haddi aşmak, bir şeye devam edip onu huy edinmek, binayı yüksek yapmak, azgınlık , inat üzere olmak, bitki olmayan boş yer, kumluk, boyun, asi, sapkın.

MERAYE: مرى

Hakkını inkar etmek, rüzgar buluttan yağmur yağdırmak, biriyle mücadele ve münazara etmek, bir şeyde tereddüt etmek, şek ve şüphede bulunmak, Meryem, birine muhalefet edip karşı çıkmak.