Okuyuş

Kelimeler

HATABE:خطب

Hitap etmek, vaaz etmek, evlilik teklif etmek, buğday renklenmek, yaklaşmak, biriyle sohbet etmek, konuşmak, kitap mukaddimesi, muhatap.

HATAE: خطئ

Günah , hata işlemek, yanılmak, doğru yoldan uzaklaşmak, dinde doğru olmayan  yola bilerek veya bilmeyerek sülük etmek, hedefe  isabet etmemek

HAYYE: حى

Canlı olmak, gelişir olmak, yol işlek olmak, diri kılmak, dirilmek, ateşi körükleyen canlandıran, bir birine dua etmek, selam vermek. bolluk, verimlilik, yağmur, tövbe, hayat, ölümle doğum arasında geçen merhale, bekâ, haya etmek utanmak

HÂZA : خاض

Suya girmek, harbe cesaretlenip atılmak, söze dalmak,  ırmakta geçit yeri olan sığ yer, inci tanesi. suya dalmak,

HÂZA: خاض

Suya girmek, harbe cesaretlenip atılmak, söze dalmak,  ırmakta geçit yeri olan sığ yer, inci tanesi. uya dalmak,

HAZENE:خزن

Malı bir kasa vs.de saklamak, biriktirmek, sırrı ketmetmek  saklamak, dilini korumak, et bozulup kokmak, fakirlikten sonra zengin olmak, bir şeyi saklamak, muhafaza etmek, yolun yakın olanına gitmek, hazine, kasa, insanın gönlü, kalbi, mahzen.

HAZERA : حذر

Korkmak, sakınmak, uyanık olmak, dikkatli olmak, tehlikeyi haber vermek, çok sakınan, çok kaçınan, ihtiyat, felaket, harp, cenk.

HAZEYE:خزي

Belaya uğramak, rezil olmak, utanmak, mahvolmak, zillete düşmek, rezil ve rüsvay  eylemak .

HEBETA: هبط

Bir beldeye girmek, inmek, konmak, dağdan indirmek, yukarıdan aşağı inmek, kıymeti azalmak, eksilmek, noksan olmak, çarşıya gelmek, hava alanı.

HECERA : هجر

Kesmek, dostluğu ve ülfeti  kesmek, terk etmek, bir işte erken davranmak, ülkesinden ayrılmak,  göçmek, muhacir, hicret eden, misafir,  terk edip gitmek, gündüzün ortası, bir yeri süratle terk etmek.