Okuyuş

Kelimeler

RAEYE : راى

Görme duyularıyla görmek, tefekkürle kalple görmek, akıl ile idrak etmek, bir şeye inanmak, itikat etmek, sonunu düşünmek, düş görmek, birini alim sanmak, bilmek. Yere bayrak dikmek, riya gösteriş yapmak, aynaya bakmak, riyakar, akciğer, zatürre,  inanç, akıl, görüş, tedbir, fikir, teklif. 

RAFEDE:رفد

Yardım etmek, vermek, bağışlamak, bir adamı ululamak, mimaride çatı kirişi, hisse, nasip,büyük kase, yardım, insan topluluğu, sütleri kesilmeyen koyun vs., melikin yokluğunda yerine geçen.

RAĞABE : رغب

Çok obur ve iştahlı olmak, bir şeyi sevip bir şey geniş olmak, zengin olmak, malı çok olmak, dilemek, özlemek, üzerine pek düşmek, kendini üstün görerek yüz çevirmek, vazgeçmek, tenezzül etmemek, genişlemek, rağbet ettirmek, arzu ettirmek.

RÂHA: ريح

Geceleyin gitmek yahut gelmek,gün şiddetli rüzgarlı olmak, sevinmek, neşelenmek, bir işi elini çabuk tutarak yapmak, nefes almak, Allah merhametiyle birini beladan kurtarmak, dinlenmek, bitki büyüyüp gelişmek, kibirlenmek, cömert, can, ruh, nefis.esintili rahat yer.

RAHABE : رحب

Yer geniş olmak, geniş olmak, bol olmak, merhaba hoş geldin demek, cömert, zorluklarda kuvveti bol kişi, çok yiyen obur

RAHEME:رحم

Birine merhamet etmek esirgemek,  affetmek, bağışlamak, rahim, akraba , akrabalık bağları, hayır iyilik ve nimet, severek ve acıyarak korumak, merhamet, duyarlılık, ihsan.

RAHETA:رهط

Çokça ve şiddetle yemek, lokmayı büyük almak, toplanmak, ev eşyası, üçten yahut yediden ona kadar erkekler topluluğu, adamın kavmi- kabilesi,

RAHİKA: رهق

Sefih olmak, ahmak ve vahşi olmak, yaklaşmak, yetişmek, vakti gelmek, bir şeyi bürümek, acele etmek, güç yetiremeyeceği şeyi yüklemek, günah, töhmet, cehalet,

RAKABE : رقب

Murakıp(bakıp gözeten), beklemek, gözetmek, bir şeyi koruyup muhafaza etmek, göz önüne almak, kontrol, keşif kolu askeri, kontröler. koruyuculuk, gözeticilik,  boyun, kul, köle, cariye, kazanmaktan aciz kimse, bekçi, rasathane, gözetleme kulesi, bir bağla bağlı kimse.

RAKEA : ركع

Namaz kılmak, rükû etmek, diz çökmek, birinin başını eğdirip boyun büktürmek, derin çukur yer, namazda zammı süre okunduktan sonra elleri diz kapağına koyarak eğilmek.