Okuyuş

Kelimeler

SEBEHA:سبح

Denizde, gölde veya ırmakta yüzmek, planör, yüzücü. dinlenmek, uzak gitmek, uzaklaşmak, namaz kılmak, kuvvetli şiddetli ve metin olan şey, Allah’ı takdis ve  tenzih etmek, dua.

SEBEKA: سبق

Birinin ilerisine geçmek, geride bırakmak, galebe etmek, kerem yönünden üstün olmak, bir işe doğru koşmak, yarışmak, koşuşmak, mücadele etmek, öncelik, hayırda önde giden.

SEBELE:سبل

Yolun yolcusu çok olmak, engelsiz dosdoğru yol, işlek olmak, perde vs.yi aşağı salıvermek, bulut yağmur inzal etmek, göz yaşını azar azar akıtmak, ekin başı, başak, açık büyük yol, hüccet, çare, günah, umumi su içme yeri, yolcu, evsiz yurtsuz çocuk. 

SEBETA : ثبط

Hastalığın kişiyi hapsedip her işden alıkoyması ondan hiç ayrılmamas, cahil, durmak, bir iş üzere durdurmak, bir şeyden geciktirip alıkoymak,  geri bırakmak, vazgeçirmek, zayıf ve tembel olmak,

SECEDE: سجد

Huşu tevazu ve tezellül ile boyun eğmek, alnını yere koymak, başını aşağı indirip eğilmek, mescit, cami, Kâbe, secde edilen her yer.

ŞEDDE: شدد

Bağlamak, bir şeyi muhkem sağlam bağlamak, kuvvetlendirmek, şiddetli olmak, harfi şeddeli olmak, kemale erme, kuvvet, şiddet, sertlik, güç, sağlam, kudreti büyük

ŞEDDE:شد

amak, bir şeyi muhkem sağlam bağlamak, kuvvetlendirmek, şiddetli olmak, harfi şeddeli olmak, kemale erme, kuvvet, şiddet, sertlik, güç, sağlam, kudreti büyük

SEELE: سئل

Sormak, sual etmek, bir şeyi birinden istemek, mesuliyet(sorumluluk

ŞEENE: شئن

Birinin hal ve şanını bilmek, yahut kayırmak, birinin yoluna tabi olmak, hal, durum, baş kemiklerinin çatısı, rutbe, önemli iş, tabiat, ihtiyaç, bir amaç , yol, kurs izlemek, iyi bir şey gerçekleştirmek, ilgilenmek, ilgilendirmek, meseleyi , ilişkiyi, hali ,durum ,endişeyi, doğal, eğilimi, yolumu,

ŞEFÂ: شفا

Zahir olmak, yeni ay doğmak, hastalığını iyileştirmek şifa vermek, bir şey pek yakın olmak, bir şeyle tedavi olmak, bir şeyin kıyısı kenarı, az şey, hastalığın gitmesi, şifa bulma, ilaç, hastane, sanatoryum, iyileşmek, sönmek, sağlığa kavuşmak iyileştirme, iyileştirme, şifa.