Okuyuş

Kelimeler

HAKEME:حكم

Allahü tealanın isimlerinden , kadı , hakim olmak, hikmetli olmak, ilim,  hayır ve şerle cezalandırıcı, amir , buyuran , emir edici , buyurucu , ferman edici olan , işleyici , emreden , bir memleketi idare eden adam , hakim, yargıç, efendilik , hükümranlık , hakimiyet , egemenlik , ululuk , bir kimse kendi kavmi arasında ulu ve azim olmak, egemen , hakim , her şeyi hükmü ve kontrolü altına alan , emin kılan , koruyan , hıfzedici .

HAKKA:حق

Hasma hak üzere galip gelmek, haberin hakikati üzerine durmak, birine gelmek, işin hakikatini anlayıp yakinen idrak etmek, tasdik etmek, düğümü sağlam bağlamak, iş sabit ve doğru olmak, adalet, mal, kıyamet, musibet, İslam,  mülk, vacip, borç, ödenmesi gerekli olmak,

HALÂ: خلو

Bir yer tenha ve boş olmak, sakinleri göçmüş olmak, kap vs. boşalmak, geçip gitmek, aldatmak, kandırmak, başbaşa kalmak, yalnız kalmak, bir yeri tenhalaştırmak, boşaltmak. baş başa kalmak, yalnız kalmak, başbaşa kalmak, yolunu açmak,

HÂLE: حال

Bir halden diğer hale geçmek, .üstünden bir yıl geçmek, çevirip kuşatmak, bir şeyin dolayı, çevresi, iki şey arasındaki engel, ayrılık, imkan, perde germek, tuzak, takriben

HALEDE: خلد

Devam etmek, uzun müddet kalmak, geç kocamak, bir yerde ikamet etmek,  ebedi, ebedileştirmek, hatır, gönül, kalp, köpek, ölümsüz, yaşlı fakat dinç, 

HALEFE: خلف

Arkasında olmak, birinden sonra gelmek, sonra yaşamak, geriye kalmak, halife olmak, yemek vs.nin tadı kokusu değişik olmak, vadini yapmamak, muhalefet etmek, birinin yerine vekil edinmek, sırt, arka, sona kalan, artakalan,  değişik şey, muhtelif, çeşitli.

HALEKA: خلق

Oranlamak ölçmek, doğru dürüst planlama ,bir şeyi herhangi bir örneği olmadan yaratmak, düzeltmek, bir şeyden bir şeyi meydana getirmek, yumuşak olmak, yalçın kaya ve dağ, mahlukat, insanlara güzel muamele edip iyi geçinmek, ahlak, fıtrat,

HALELE:حل

Bir yere inip konmak, bir şeyi mubah ve helal  olmak, bir iş gerekli olmak, vacip olmak, düğüm çözülmek, helal., borcun vakti gelip edası gerekli olmak, düğümü problemi  vs. yi çözmek, bir iş gerekli vacip ve lazım olmak, bir şeyi helal kılmak, hacı ihramdan çıkmak, mahal, zevce. bir yere kondurmak, konaklatmak, ikamet ettirmek, çözümleme, analiz, tahlil, mahalle, mahal, mubah, kefaret.

HALEME : حلم

Rüya görmek, kişi yavaş ağırbaşlı olmak, birini halim uslu kılmak, hilim, yavaşlık, akıl, kene, kasırga, heder olan kan.

HALESE: خلص

Bir şey halis ve saf olmak, tehlike vs. den kurtulmak, bir şeye varmak yetişmek, taat vs.de gösterişi bırakmak,  seçmek, iyi geçinmek, ayrılmak, açık sözlülük, samimiyet, saf, hür, Bir şeyin kurtuluş vesilesi,  bir şeyin misli, ücret, bir şeyin safisi ve güzidesi.