Okuyuş

Kelimeler

MEDENE: مدن

Şehir, şehirleştirmek, medenileştirmek, uygarlık, medeniyet, medeni hukuk.

MEKENE: مكن

İnsanların yanında saygın kişi olmak, bir şeye gücü yeter kılmak, mümkün olur, vakar, şeref şanı yüce olan, nüfuz, makine, imkan, vali, güvenilir olan, enerji, güç, kuvvet.

MEKERA: مكر

Hile ile aldatmak, bir şeyi renkli yapmak, evde hububat biriktirip karaborsa yapmak, bir şey kızarmak, birini hile ile maksadından döndürmek.

MELEE:ملا

Doldurmak, içine alacağı kadar kaba nesne doldurmak, karnı su dolu olduğundan gebe sanıla deve, mideden ileri gelen nezle illeti, daha göz dolduran, topluluk, kavmin seçkinleri, kodamanları,

MELEKE:ملك

Malik olmak, istila etmek hükmetmek, bir şeyi birine mülk eylemek, sahip olmak, biri kendi nefsine hakim olmak, kendi kendini kontrol etmek, padişah, melik, malik, melek, melaike, meleke, kabiliyet, istidat, idare altında olan şey, imparatorluk, memleket.

MELLE: مل

Usanmak, bıkmak, elbiseye ilk dikişi yapmak, teyellemek, süratle yürümek, millet, bir milletle milletlenmek,  bir şeyi beri öteye döndürüp çevirmek, ateşte pişirmek, şeriat, din, diyet, taife, çok işlek yol, sürme çekecek mil, çok binilmekten yorgun hayvan, Yardım, yardımcı, bir şey yapmak için uygun. Montaj. En fazla. "Gücünün en iyisini

MENEA :منع

Mahrum etmek, alıkoymak,  önlemek, savmak, geri durmak, korumak, savunmak, kuvvetli ve şiddetli olmak, yapmaması için mücadele etmek, bir şeyin olması imkansız olmak. çok men eden, vermeyen, nehyetme, cimri.

MERADE : مرد

Azıp hadde tecavüz etmek, parlatmak ve yumuşatmak, kesmek, isyan edip haddi aşmak, bir şeye devam edip onu huy edinmek, binayı yüksek yapmak, azgınlık , inat üzere olmak, bitki olmayan boş yer, kumluk, boyun, asi, sapkın.

MERAE:مرئ

Yemek yemek, havası güzel olmak, hoş kılmak, mürüvvetli olmak, insaniyetli, kişi, davranışlarında , konuşmalarında kadın gibi olmak, erkek, adam, kadın, ayna, mizaca uygun.

MERAYE: مرى

Hakkını inkar etmek, rüzgar buluttan yağmur yağdırmak, biriyle mücadele ve münazara etmek, bir şeyde tereddüt etmek, şek ve şüphede bulunmak, Meryem, birine muhalefet edip karşı çıkmak.