Okuyuş

Kelimeler

SANEA: صنع

İşlemek, güzel işlemek, iş yapmak, işinde mahir, meslek, sanat, sanatçı,  zanaat, sentetik, endüstriyel, ihsan, hayır, davet, ziyafet.üretim,  fabrika, atölye.

SÂRA- SAVERA: صار

Oranlamak  Bir halden diğer bir hale intikal etmek, eski haline dönmek, yarmak, ayırmak, dönüş, bir kimse babasına çekmek benzemek, bir işin akıbeti serencamı, işin akıbeti sonu varacağı yer.

SÂRA-SEVERA:سار

Yükselerek sıçramak, bu kelime kızgınlık ve şarap içinde kullanılır, öfkelenmek, kızmak, sıçrayıp çıkmak, duvar vs.ye tırmanmak, kadın bilezik takmak, şarap vs.nin keskinliği şiddeti, sur, şehir hisarı, duvar, kitaptan bir bölüm, Kur ’anda süre, surun şehri kuşatması gibi surelerinde Kuran’ı kuşatmasından bu adı alır, derece, şeref, şan, nişan, yüksek ve güzel bina.

SÂRA-SEYERA:سار

Yürümek, gezmek, gitmek, söz vs. yayılmak, izlemek, uymak, söz vs.yi nakletmek, yaymak, yürütmek, seyrettirmek, sürgün etmek, hayat, davranış, durum, sünnet, otomobil,

SARAFE: صرف

Bir şeyi çevirmek, bir halden başka hale çevirmek,  döndürmek, işçiye yol vermek, harcamak, kelimeleri birbirinden çekim yapıp türetmek, açıklamak, beyan etmek, işe yön vermek, idare etmek,  ayrılmak, vazgeçmek, terk etmek, sarraf, halis, sırf, tecrübeli görmüş geçirmiş, tövbe,

SARATA :صرط

Yeterince geniş, zorlanmadan aşılabilen bir yol. Bir yol , uzun kılınç. Ana cadde

SEBEHA:سبح

Denizde, gölde veya ırmakta yüzmek, planör, yüzücü. dinlenmek, uzak gitmek, uzaklaşmak, namaz kılmak, kuvvetli şiddetli ve metin olan şey, Allah’ı takdis ve  tenzih etmek, dua.

SEBEKA: سبق

Birinin ilerisine geçmek, geride bırakmak, galebe etmek, kerem yönünden üstün olmak, bir işe doğru koşmak, yarışmak, koşuşmak, mücadele etmek, öncelik, hayırda önde giden.

SEBELE:سبل

Yolun yolcusu çok olmak, engelsiz dosdoğru yol, işlek olmak, perde vs.yi aşağı salıvermek, bulut yağmur inzal etmek, göz yaşını azar azar akıtmak, ekin başı, başak, açık büyük yol, hüccet, çare, günah, umumi su içme yeri, yolcu, evsiz yurtsuz çocuk. 

SEBETA : ثبط

Hastalığın kişiyi hapsedip her işden alıkoyması ondan hiç ayrılmamas, cahil, durmak, bir iş üzere durdurmak, bir şeyden geciktirip alıkoymak,  geri bırakmak, vazgeçirmek, zayıf ve tembel olmak,