Okuyuş

Kelimeler

SÂRA- SEVERA : سار

Yükselerek sıçramak, bu kelime kızgınlık ve şarap içinde kullanılır, öfkelenmek, kızmak, sıçrayıp çıkmak, duvar vs.ye tırmanmak, kadın bilezik takmak, şarap vs.nin keskinliği şiddeti, sur, şehir hisarı, duvar, kitaptan bir bölüm, kur ’anda süre, surun şehri kuşatması gibi surelerinde kuranı kuşatmasından bu adı alır, derece, şeref, şan, nişan, yüksek ve güzel bina.

SÂRA- SEVERA : سار

Yükselerek sıçramak, bu kelime kızgınlık ve şarap içinde kullanılır, öfkelenmek, kızmak, sıçrayıp çıkmak, duvar vs.ye tırmanmak, kadın bilezik takmak, şarap vs.nin keskinliği şiddeti, sur, şehir hisarı, duvar, kitaptan bir bölüm, kur ’anda süre, surun şehri kuşatması gibi surelerinde Kuran’ı kuşatmasından bu adı alır, derece, şeref, şan, nişan, yüksek ve güzel bina.

SÂRA- SEVERA : سار

Yükselerek sıçramak, bu kelime kızgınlık ve şarap içinde kullanılır, öfkelenmek, kızmak, sıçrayıp çıkmak, duvar vs.ye tırmanmak, kadın bilezik takmak, şarap vs.nin keskinliği şiddeti, sur, şehir hisarı, duvar, kitaptan bir bölüm, kur ’anda süre, surun şehri kuşatması gibi surelerinde kuranı kuşatmasından bu adı alır, derece, şeref, şan, nişan, yüksek ve güzel bina.

SÂRA- SEVERA: صار

Oranlamak  Bir halden diğer bir hale intikal etmek, eski haline dönmek, yarmak, ayırmak, dönüş, bir kimse babasına çekmek benzemek, bir işin akıbeti serencamı, işin akıbeti sonu varacağı yer.

SARAFE : صرف

Bir şeyi çevirmek, bir halden başka hale çevirmek,  döndürmek, işçiye yol vermek, harcamak, kelimeleri birbirinden çekim yapıp türetmek, açıklamak, beyan etmek, işe yön vermek, idare etmek,  ayrılmak, vazgeçmek, terk etmek, sarraf, halis, sırf, tecrübeli görmüş geçirmiş, tövbe,

SEBEHA: سبح

Denizde, gölde veya ırmakta yüzmek, planör, yüzücü. dinlenmek, uzak gitmek, uzaklaşmak, namaz kılmak, kuvvetli şiddetli ve metin olan şey, Allah’ı takdis ve  tenzih etmek, dua.

SEBEHA: سبح

Denizde, gölde veya ırmakta yüzmek, planör, yüzücü. dinlenmek, uzak gitmek, uzaklaşmak, namaz kılmak, kuvvetli şiddetli ve metin olan şey, Allah’ı takdis ve  tenzih etmek, dua.

SEBEKA: سبق

Birinin ilerisine geçmek, geride bırakmak, galebe etmek, kerem yönünden üstün olmak, bir işe doğru koşmak, yarışmak, koşuşmak, mücadele etmek, öncelik, hayırda önde giden.

SEBETA : ثبط

Hastalığın kişiyi hapsedip her işden alıkoyması ondan hiç ayrılmamas, cahil, durmak, bir iş üzere durdurmak, bir şeyden geciktirip alıkoymak,  geri bırakmak, vazgeçirmek, zayıf ve tembel olmak,

SECEDE : سجد

Huşu tevazu ve tezellül ile boyun eğmek, alnını yere koymak, başını aşağı indirip eğilmek, mescit, cami, Kâbe, secde edilen her yer.