Okuyuş

Kelimeler

LEYELE: ليل

Geceleyin, geceye özgü, ay, ay- gün, gün- aydan aya- günden güne, sulh, barış, boy bosvs.de benzeri, ikiz eşi, limon,

MÂCE : ماج

Deniz köpürüp dalgalanmak, azmak, haktan batıla meyletmek, insanların işleri karışık kuruşuk olmak, gençliğin başlangıcı, dalga, Çalkantılı ve rahatsız edici bir halde olmak, karışık ya da şaşkın olmak için, gergin ve fırtınalı olmak, çatışmak ya da çarpıtılmak, geriye ve ileriye gitmek, bir taraftan diğerine geçmek.

MÂE :مَٓاءً

Su, korkak adam, bir şeyin hakikati, künhü, ayna, yüz suyu berraklığı, suyu çok kuyu.

MARAZA : مرض

Hastalanmak, hastalıklı olmak, işte gevşek davranıp noksan yapmak, şüphe, hastalık,  illet.

MARAZA: مرض

Hastalanmak, hastalıklı olmak, işte gevşek davranıp noksan yapmak, şüphe, hastalık,  şüphe, illet.

MÂTE : مات

Cansız, diri ölmek, sakin olmak, yer tenha ve evsiz barksız olmak, ölüm, hayat olmayan, vefat, fanilik, eceliyle tabii ölüm.

MÂTE : مات)

Cansız, diri ölmek, sakin olmak, yer tenha ve evsiz barksız olmak, ölüm, hayat olmayan, yok oluş, vefat, fanilik, eceliyle tabii ölüm.

MÂTE: مات

Cansız, diri ölmek, sakin olmak, yer tenha ve evsiz barksız olmak, ölüm, hayat olmayan, vefat, fanilik, eceliyle tabii ölüm.dünyevi hayattan uzaklaşmak, yoksul ya da yaşamdan mahrum olmak, hareketsiz olmak, duygusundan mahrum etmek, sakin olmak, yeryüzünden kurutulmuş, durmak, yıpranmak , yoksulluğa düşmek,

MÂTE: مات

Cansız, diri ölmek, sakin olmak, yer tenha ve evsiz barksız olmak, ölüm, hayat olmayan, yok oluş, vefat, fanilik, eceliyle tabii ölüm.

MELEKE : ملك

Malik olmak, istila etmek hükmetmek, bir şeyi birine mülk eylemek, sahip olmak, biri kendi nefsine hakim olmak, kendi kendini kontrol etmek, padişah, melik, malik, melek, melaike, meleke, kabiliyet, istidat, idare altında olan şey, imparatorluk, memleket.