Okuyuş

Kelimeler

TAHERA : طهر

Necasetten kirden temizlenmek, temiz olmak, dezenfekte etmek, arınmak, paklanmak, günah işlemekten imtina etmek, necasetten hayız  vs.den temizlenmek, antiseptik, gusülhane, abdesthane.

TAHERA: طهر

Necasetten kirden temizlenmek, temiz olmak, dezenfekte etmek, arınmak, paklanmak, günah işlemekten imtina etmek, necasetten hayız  vs.den temizlenmek, antiseptik, gusülhane, abdesthane.

TÂLE : طال

Uzamak, yükselmek, uzun olmak, mühlet verme  vadeyi uzatmak, çok bol kudret, yükseklik, zenginlik, minnet, meziyet, uzun, geniş, harcanacak para vs.,fayda.

TAMENE: طمن

Sarsıntıdan-endişeden sonra sükûna ermek, bir şeyi kararlaştırıp oturaklı kılmak,  teskin etmek, mustarip ve rahatsız iken sakinleşmek, emniyet, selamet, güven, itimat, mutmain, tatmin, eski yaptığını terk etmek, düz basık arazi

TEHATE: تحت

Alt, aşağı, altında, bir şeyi kımıldatmak, hareket ettirmek, ayak sesi, el altından. 

Telâ : تلا

Takip etmek, ardından gitmek, kovalamak, kitabı okumak,(tilavet).tabi olmak, geçmek, geride bırakmak, uymak, uydusu olmak, çok yakın bire bir takip etmek.

VADE:(وعد

 Birine söz vermek, sözle vadetmek, yerden bol bitki vs. ummak, sarp ve sert yer, korkulu yer, vaadleşmek, sözleşme zamanı ve mekanı, randevu, muayyer vakit, sözleşme vakti,  ahit, birini bir şer vs. ile tehdit etmek korkutmak.

VEADE :عا

 Birine söz vermek, sözle vadetmek, yerden bol bitki vs. ummak, sarp ve sert yer, korkulu yer, vaadleşmek, sözleşme zamanı ve mekanı, randevu, muayyer vakit, sözleşme vakti,  ahit, birini bir şer vs. ile tehdit etmek korkutmak.

VEADE: وعد

Birine söz vermek, sözle vadetmek, yerden bol bitki vs. ummak, vaadleşmek, ahit, birini bir şer vs. ile tehdit etmek korkutmak.

VEADE: وعد

Birine söz vermek, sözle vadetmek, yerden bol bitki vs. ummak, vaadleşmek, ahit, birini bir şer vs. ile tehdit etmek korkutmak.