Okuyuş

Kelimeler

SADDE:صد

Alıkoymak, menetmek, yüz çevirmek, set koymak, engellemek, püskürtmek,, el çırpmak, dağ, ayrılık, suya varılacak yol, irin cehennem  yiyeceği.

SADEKA: صدق

Gerçek sözlü olmak, sözünü yerine  getirmek, gerçeği söylemek, tasdik etmek, kadının mehri, sadakat, dostluk, doğruluk, hakikat, uygunluk, insanın Allah’a yaklaşmak için malından gönüllü verdiği şeye denir, bağış, kadına verilen mehir.

SADERA:صدر

Vuku bulmak, bir şeyden sadır olmak, dönmek rücu etmek, göğsü çarpmak, göğsü kuvvetli olan. Göğüs. makamda yönetim merkezi,

ŞÂE: شاء

Dilemek, istemek, sevk etmek, muzdar ve mecbur kılmak, nesne, şey,eşya,  mevcut olan, irade, arzu, azar,azar, yavaş yavaş.

SÂE:ساء

:Birinin hoşlanmadığı iş yapmak, başına kötü bir hal gelmek,  kötü sanmak, bir işten tiksinmek, kerih görmek, ateş, günah, kusur, ayıp,noksan, keder

SAĞARA: صغر

Küçük olmak, hakir olmak, bir kimseyi  horlamak, minimum, ufak ince şey, zül ve hakarete razı dayanıklı adam

SÂHA : ساح

 Su akmak, gölge bir tarafa doğru yürümek, yeryüzünde gezip yürümek, seyahat, oruca devam etmek, genişlemek, bol almak, sabah açılmak yayılmak, turist, akan, çizgili yol, mescide bağlı olmak.

SÂHA: صاح

Sesi yükseltmek,sesin yarılması,çığlık, korku,bağırış, yarmak, kurutmak,bitki vs. yarılıncaya kadar kurumak, bitki bitirmez kurak arazi, çatlamak, çiçeği açmak, ay doğup aydınlık olmak.

SAHABE:صحب

Biriyle ülfet edip yar ve hemdem olmak, dost edinmek, korumak, men etmek, boyun eğmek, arkadaş, bir şeyin maliki, eş, zevce, itaatkar, yosun tutmuş su, kabuğu soyulmuş dal,çok fazla birlikteliği olan, ashap, ehli, sahibi, musahabe(birlikteliğin uzun olması), sahabe.

ŞAKKA: شق

Bir şeyi yarmak, nehrin mecrasını kazmak, yeri sürmek, bir iş birine pek güç gelmek, birini zahmet ve meşakkate uğratmak, dostluğu yarıp düşmanlık etmek, parçalamak, bölmek,iş açığa çıkmak,  fecir zuhur etmek, parlamak, mütekebbir kendinde olmayanı var diye iddia eden.