Okuyuş

Kelimeler

TAHERA: طهر

Necasetten kirden temizlenmek, temiz olmak, dezenfekte etmek, arınmak, paklanmak, günah işlemekten imtina etmek, necasetten hayız  vs.den temizlenmek, antiseptik, gusülhane, abdesthane.

TÂLE : طال

Uzamak, yükselmek, uzun olmak, mühlet verme  vadeyi uzatmak, çok bol kudret, yükseklik, zenginlik, minnet, meziyet, uzun, geniş, harcanacak para vs.,fayda.

TAMENE: طمن

Sarsıntıdan-endişeden sonra sükûna ermek, bir şeyi kararlaştırıp oturaklı kılmak,  teskin etmek, mustarip ve rahatsız iken sakinleşmek, emniyet, selamet, güven, itimat, mutmain, tatmin, eski yaptığını terk etmek, düz basık arazi

TAMESE:طمس

İzale etmek, silmek, yok etmek, belirsiz yapmak, bulut yıldız ışığını yok etmek, kör etmek,36/66, uzak, silik ,sönük, âma.

TEBEA:تبع

Bir şeye tabi olmak, ardından  izinden yürümek,  uymak, sığınmakla ilgilidir, taklit etmek, uymak, ilhak etmek, yardımcı, hizmetçi, milliyeti tebaiyet, kime sığınırsan ona tabi olmuşundur.

TEHATE: تحت

Alt, aşağı, altında, bir şeyi kımıldatmak, hareket ettirmek, ayak sesi, el altından. 

TELÂ:تلا

Takip etmek, ardından gitmek, kovalamak, kitabı okumak,(tilavet).tabi olmak, geçmek, geride bırakmak, uymak, uydusu olmak, çok yakın bire bir takip etmek.

TERAKE:ترك

Bırak ,bırakmak, terketmek, boşlamak, yalnız bırakmak, vazgeçmek , çöktük ,vazgeçmek, çıkmak, bir şeyden vazgeçmek, ihmal etmek, kimseyle bir şey bırakmak, mal-miras bırakmak,mütakere etmek,bir şeyi hali üzerine terkedişmek,kavga, harp,türk, türkiye.

ÜMMÜ: ام

Ana olmak, imam olmak, millet, ümmet, cemaat, önder, çeşitli hayırları üstünde toplayan adam veya topluluk, başkan olmak, devletleşmek, kastetmek, ön, ön taraf, kavmin reisi, delil, yol, vakit ve müddet, kaynak, ümmet, delil, beyin, dünya , yarmak.

VADE:(وعد

 Birine söz vermek, sözle vadetmek, yerden bol bitki vs. ummak, sarp ve sert yer, korkulu yer, vaadleşmek, sözleşme zamanı ve mekanı, randevu, muayyer vakit, sözleşme vakti,  ahit, birini bir şer vs. ile tehdit etmek korkutmak.