Okuyuş

Kelimeler

RAHABE : رحب

Yer geniş olmak, geniş olmak, bol olmak, merhaba hoş geldin demek, cömert, zorluklarda kuvveti bol kişi, çok yiyen obur

RAHEME:رحم

Birine merhamet etmek esirgemek,  affetmek, bağışlamak, rahim, akraba , akrabalık bağları, hayır iyilik ve nimet, severek ve acıyarak korumak, merhamet, duyarlılık, ihsan.

RAHETA:رهط

Çokça ve şiddetle yemek, lokmayı büyük almak, toplanmak, ev eşyası, üçten yahut yediden ona kadar erkekler topluluğu, adamın kavmi- kabilesi,

RAHİKA: رهق

Sefih olmak, ahmak ve vahşi olmak, yaklaşmak, yetişmek, vakti gelmek, bir şeyi bürümek, acele etmek, güç yetiremeyeceği şeyi yüklemek, günah, töhmet, cehalet,

RAKABE : رقب

Murakıp(bakıp gözeten), beklemek, gözetmek, bir şeyi koruyup muhafaza etmek, göz önüne almak, kontrol, keşif kolu askeri, kontröler. koruyuculuk, gözeticilik,  boyun, kul, köle, cariye, kazanmaktan aciz kimse, bekçi, rasathane, gözetleme kulesi, bir bağla bağlı kimse.

RAKEA : ركع

Namaz kılmak, rükû etmek, diz çökmek, birinin başını eğdirip boyun büktürmek, derin çukur yer, namazda zammı süre okunduktan sonra elleri diz kapağına koyarak eğilmek.

RAKENE: ركن

Meyletmek , bir şeye samimi olarak yönelmek, ikamet etmek, sakin olmak, dayanmak,  vakarlı olmak, olgun olmak,birine dayanmak, baş vurmak, itimat etmek, muhtar, kabile reisi, hava-ateş-toprak-su elementleri, leğen , kurmay subaylar.

RASÂ:رسا

Bir şey sabit olmak, payidar olmak, gemi seyri tamamlayıp  demir atmak, demirlemek,   dağın kökü yerde sabit olmak, insanların arasını düzeltmek, ıslah etmek, birinden haber, hadis  nakletmek, rivayet  etmek, gemi demir atmak, sabit köklü.

RASEDA: رصد

Bir şeyi gözetlemek, iyilik veya başka bir şeye mukabele etmek, çıkarmak, yol, az yağmur, gözetleme yeri veya yolu, sinen, rasathane.

RAŞEDE: رشد

Doğru yolu bulup girmek, sulûk eylemek, irşad etmek, çocuğun reşit olduğuna karar vermek, danışmak, hak yolunda müstakim olan, akıllı, baliğ olan, erginlik, reşitlik, mürşit, delil, vaiz, rehber.