Okuyuş

Kelimeler

RACÂ: رجا

Ummak, ümit etmek, korkmak, konuşurken tutulmak, tehir etmek,  geri  bırakmak, rica, taraf, yan, dilek, niyaz.

RACÂ: رجا

Ummak, ümit etmek, korkmak, konuşurken tutulmak, tehir etmek,  geri  bırakmak, rica, taraf, yan, dilek, niyaz.

RACÂ: رجا

Ummak, ümit etmek, korkmak, konuşurken tutulmak, tehir etmek,  geri  bırakmak, rica, taraf, yan, dilek, niyaz.

RACEA: رجع

Dönmek, birini bir şeyden geri döndürmek, vaz geçirmek, rücu-dönüş, söz söylenene fayda vermek, müracaat etmek, kitaba bakmak, tekrar gözden geçirmek, gerici.

RACEA:(رجع

Dönmek, birini bir şeyden geri döndürmek, vaz geçirmek, rücu-dönüş, söz söylenene fayda vermek, müracaat etmek, kitaba bakmak, tekrar gözden geçirmek, gerici

RACELE : رجل

Ayağına isabet etmek, adam, ayak, saç dalgalı olmak, birini piyade (yaya) kılmak, kuvvetlendirmek, ayaklandırmak, mühlet tanımak, piyade, topuktan aşağı ayak. erkeklik, dayanıklı sağlam adam, kendi ayağı üzerinde durmak, hazır cevap, başına buyruk olmak, kadın erkek gibi olmak, erkekleşmek,

RACELE: رجل

Ayağına isabet etmek, adam, ayak, saç dalgalı olmak, birini piyade (yaya) kılmak, kuvvetlendirmek, ayaklandırmak, mühlet tanımak, piyade, topuktan aşağı ayak. erkeklik, dayanıklı sağlam adam, kendi ayağı üzerinde durmak, hazır cevap, başına buyruk olmak, kadın erkek gibi olmak, erkekleşmek,

RACESE : رجس

Bulutlar hareket edip gök çok gürlemek, birinin işine mani olmak,, bir şey pis olmak, çirkin iş işlemek, işi karışık olmak, kirli, şer, murdar, necis, pislik, günah, çirkin ve murdar iş, işkence, ceza, gazap,  hışım, haram, lanet, küfür, şeytanın vesvesesi.

RACESE : رجس

Bulutlar hareket edip gök çok gürlemek, birinin işine mani olmak, suyun derinliğini iskandil ile ölçmek, bir şey pis olmak, çirkin iş işlemek, işi karışık olmak, kirli, şer, murdar, necis, pislik, günah, çirkin ve murdar iş, işkence, ceza, gazap,  hışım, haram, lanet, küfür, şeytanın vesvesesi.

RADDE : رد

Geri döndürmek, vazgeçirmek, men etmek, bir şeyin vasfını diğer vasfa sokmak, yerine iade etmek, yerine koymak, sahibine geri vermek, cevap.