Okuyuş

Kelimeler

ŞEFEA: شفع

Bir iltimasçı ve aracı ile müracaat etmek, dilek dilemek, yardım etmek, teki çift kılan, bir sağımda iki kabı dolduran deve. 

SEFELE:سفل

Alçalmak, inmek, yukarısından aşağısına inmek, üstünden dibine inmek, insanların aşağı ayak takımı, her şeyin aşağısı.

SEHARA:سخر

Birine zoraki bir iş teklif etmek, kahretmek, zorla yaptırmak, boyun eğdirmek, alay ve eğlence konusu, maskaralık, ırgat, ücretsiz işçi veya hayvan, musallat etmek.

SEHATA : سخط

Bir şeyden hoşlanmamak, istememek ve kızıp öfkelenmek, öfkelendirmek, gazaplandırmak, hoşlanılıp memnun olunmayan şey, rızanın zıddı.

ŞEHEDE: شهد

Şahitlik etmek, bilmek, yemin etmek, gözüyle görmek. Bir mecliste hazır bulunmak, kesin olarak haber vermek, muttaki olmak, yemin etmek, , şehit olmak, delil şehadet, ikrar.

SEHERA:سحر

Sihir yapmak, aldatmak, hile yapmak, aklını çelmek, ifsat etmek, uzaklaşmak, bir işten men edip alıkoymak, seher vaktinde gezmek, büyü, ince ve latif şey, bozulmuş yemek, göz boyamak, her şeyin ucu, uçuk (düşünce vs.) , temcit- yineleme, kandırma ve gerçeği olmayan hayaller, ince ve hassas iş. 

SEKALE: ثقل

Ölçmek için eliyle kaldırmak, tartıda, ağırlıkta başkasına üstün gelmek, nefse ağır gelmek, iş zor olmak , gizli olmak, üşenip ağırlaşmak, gevşek davranmak, ağırlık, yük, günah, borç, ağır hasta, sağır, hazmı güç sindirilemeyen.

SEKATE : سقط

Düşmek, sukut etmek, imtihanda kalmak, ay ve yıldız batmak, sözünde hata etmek, gözden düşüp hakir olmak, bir yere konmak, çıkarmak, atmak, düşük, değersiz, itibarsız kimse, eksik, düşen şey, kar, gökte yağan kırağı, kanat, şelale.

SEKENE:سكن

Rüzgar dinmek, sakin olmak, mustaripken endişeliyken sakin olmak,sükunet ve kendisiyle sükunet bulunan şey, akıl,hiçbir şeye sahip olamayan yoksul, ikamet etmek, kalıp oturmak, sakin, mesken, can yoldaşı, bereket, teskin eden, miskin, fakir, menzil.

ŞEKERA:شكر

Nimetini ve ihsanını bilip sahibine sena etmek, karşılığını vermek, yağmur şiddetlenmek, koşuda gayretli olmak, çok şükreden, ince tüy, taze fidan, teşekkür.