Okuyuş

Kelimeler

BEHASE: بخس

Eksik yapmak, aldatmak, zulmetmek, ayıplamak, gözünü çıkarmak, hakkını eksik vermek, parmaklar, gövde sinirleri, noksan , ucuz.

BEKEYE: بكى

Ağlamak, hüzün veya elemden göz yaşı dökmek, ölüye mersiye yani ağıt yakmak, çok ağlayan, suyu az kuyu.

BELÂ : بلا

Denemek, tecrübe temek, eskimek, yıpranmak. musibet, imtihan, bela, gam ve hüzün.

BENEYE : بنى

 Bina yapmak, duvarını kurmak, yerin üzerinde ev yapmak, sözüne güvenip izinden gitmek, erkek çocuğu olmak, evlenmek, ademoğlu, binanın esası, cisim, bina, yapı, fıtrat, ana caddeden ayrılan küçük yollar.

BERAE: برء

Yaratmak, hasta iyileşmek, şifa bulmak, iyi niyetli olmak, borç ayıp vs.den kurtulmak, beri ,olmak, uzaklaşmak, ikaz, ihtar, korkutma, ültimatom, keşif, icat ruhsatı, masum, suçsuz.

BERRA:بر

Doğru olmak, makbul olmak, revaç bulmak, vazifesini yapan, diğerlerinden ayrı durmak, ayrı dikilmek, yemine sadık olmak, rabbine itaat etmek, ana babasına itaat  edip ihsan etmek, insanlar çok olmak, toplanıp birikmek, iyiliğe nispet etmek, iş, lütuf, sahra , çöl, sıdk .şefkat, karada yolculuk,anakara, sahra, çöl, kır,

BEŞERA : بشر

Sevinmek, müjdelemek, müjdelemeyi istemek, beşer, insanlık, dış deri, belirti, yağmur müjdeleyen rüzgar, sevinçli haber

BETALE:بطل

 Boşa gitmek, fasit olmak, hükmü düşmek, bozup lağvetmek, ibtal etmek, batıl, beyhude, faydasız, hak zıttı.

CÂBE: جاب

Kuş yere süratle düşmek,  kayayı delmek, sualine cevap vermek,karşılık vermek, kabul etmek, ihtiyacını isteğini karşılamak, karşılıklı sorulara cevap vermek, karanlık kaybolmak, duasını kabul edip hacetini gidermek, cevap.

CÂZE:جاز

Müsamaha edilmek, caiz olmak ,tesirli olmak, etkili olmak, aşmak, geride bırakmak, icazet vermek, birini bir yerden diğerine savuşturmak, geçirmek, fikri gerçekleştirmek, affetmek, hoş görmek, ödül, pasaport, ruhsat, izin, veli, vâsi, avukat, gidip gelmek, saray, kale.