Okuyuş

Kelimeler

BEASE:بعث

Yalnızca göndermek, uykusundan uyarmak, Allah insanları ölümden sonra diriltmek, görevlendirmek, harekete geçmek, kımıldamak, mebus, millet vekili, delege. teşvik etmek, boşanmak, özel heyet. gözetlemek, araştırmak, Basü Badel Mevt; “Öldükten sonra dirilmek”

BEDÂ: بدا

Zahir olmak açık olmak, belirmek, birinin zihninde bir görüş ve mülahaza peyda olmak, görüşü değişmek, izhar etmek, açıklamak, geçici heves, düşünmeksizin zahir olan fikir, bedevi, badiye(çöl), sahtra.

BEDEE:بدا

Bir şeyi diğerini yapmadan önce yapmak, takdim etmek, yaratmak, icat etmek, vaki olmak, tekrar tekrar söz etmek, başlangıçta, ilkin, her şeyin öncesi, evveli, başlayış, kaynak, ilkel.

BEDELE: بدل

Bir şeyi diğerine karşılık değiştirmek, karşılığını vermek, değiştirmek, bisiklet pedalı, halef, mafsal  

BEDENE: بدن

Cüsseli, iri, semiz olmak, ihtiyarlamak ve zayıflamak, gövde, kısa zırh, şişman semiz.  Gövde ağır, posta tabakası, başı , kolları , bacakları olmayan beden, ruhsuz beden, inek , deve ,boğa , keçi, kurban  kesim hayvanı haline gelir.

BEHALE: بخل

Cimri olmak, men etmek, vermemek, cimri, hasis.

BEHARA:بحر

Deniz, yeri yarmak, çukuru genişletmek, korkudan şaşırmak, hastalıktan suya doyamamak, denize açılmak, ilim servet  vs.de derinleşmek,  okyanus, buhran, krizi koma, geniş yer.

BEHASE: بخس

Eksik yapmak, aldatmak, zulmetmek, ayıplamak, gözünü çıkarmak, hakkını eksik vermek, parmaklar, gövde sinirleri, noksan , ucuz.

BEİSE:بءس

Muhtaç olmak, yoksul olmak, kuvvetli şiddetli olmak, musibet, bela, iğrenmek ve üzülmek, meşakkat, kuvvet, güç, harp,  şiddet, sıkıntı, felakete uğramış zavallı, talihsiz, bedbaht, ne kötü, ne fena, öne geçmek.

BEKAYE: بقى

Devam etmek, sabit olmak, kalmak, baki kalmak, bakmak, gözetmek, acımak, merhamet etmek, kurtarmak, terk etmek, bırakmak, bir şeyden arta kalmak, fani olmayan, bakiye, süreklilik.