Okuyuş

Kelimeler

ĞALEZA: غلظ

Yoğun olmak, kalın katı sert ve iri olmak, şiddetlenmek ve sert davranmak, kalbin katılığına dayalı. Düşmanlık, husumet, elemi şiddetli azap.

ĞAMEME:غمم

Üzmek, hüzünlü kılmak,günün havası çok sıcak olmak, bir şeyi örtüp bürümek, sargı, gam, hüzün, afet, felaket, karışıklık, belirsizlik, talihsizlik, ıstırap, , belirsiz, zor., ince bulut,

ĞANÂ:غنى

Malı çok olmak, zengin olmak, bir şeyle iktifa edip başkasına muhtaç olmamak, yaşamak, dirlik sürmek, fayda vermek, zengin başkasına ihtiyacı olmayan, dostluğunda daim olan, şarkı, ehlinin ikamet edip sonra göçüp gittikleri ev.

ĞÂRA- ĞAVERA : غار

Göz çöküp çukurlaşmak, çukur yere gitmek, günün sıcağı şiddetli olmak, bir kavim yada asker yardım için gelmek, birine baskın yapmak, hücum etmek, mağara, toz, dağda kayadan oyma oda şeklinde yer, vahşi hayvan ini, gece baskını, bir şeyin dibi, derinlik, yere batmış su, ağız içi çok insan topluluğu.

ĞÂRA- ĞAYERA:غار

Namusa halel verecek şeyden ötürü kıskanmak,  Allah kullarına çok yağmur, hayır vs. ihsan etmek, mübadele etmek, değiştirmek, aslı üzerinde restorasyon yapmak, bir şeyden faydalanmak, bir halden diğer hale dönmek-değişmek- bozulmak, eşya bir birine benzeyip çeşitli ve aynı cins olmak, diyet, yedek parça, tağyir, tebdil, değiştirme, egoizmin zıddı başkalık.

ĞARAKE: غرق

Bir içim süt içmek, suya batmak, boğulmak, yeri su kaplamak, örtmek, bir şeyde aşırı olmak, güzel işlerini hatalarla, günahlarla zayi etmek, ölüm, bir şeyi baştan başa kaplamak,suyun ve belenın içine batmak, nefessiz, dehşete düşmüş.

ĞARİME : غرم

Alışverişte zarar  etmek, zimmetine edası gereken şeyi ödemek, borçlu kılmak, kefil olduğu ve garanti ettiği borcu bizzat ödemek, zarar, hasım, muhalif, zayıf, zebun,

ĞAŞÂ:غشا

Birine ansızın çıkagelmek, bir iş bir şeyi kaplamak bürümek, baygınlık gelmek, elbisesini bürünmek örtünmek, birşeyi örtüp bürüyen şey, perde, yüreği çevreleyen zar, koma hali.

GATAA :قطع

Kesmek, birbirinden  ayırmak, terk etmek, arkadaşlığı bırakmak, birini delil ve burhan ile susturmak ,küsmek alakasını kesmek, geceden bir kesit, son hudut, sesi kesilmiş adam, meyveyi devşirmek, sıla-i rahimi terk etmek, nehir kurumak, aralarındaki sevgi ve dostluk bağının kesildiğini gösteren nişane

ĞAVEYE:غوى

Azgın olmak, sapıtmak, helak olmak, bir adamı azdırmak, sütü yoğurt yapmak, birini ayartmak, karanlığı ile tamamen örten bürüyen, azacak yer, tuzak, gizli tehlike,