Okuyuş

Kelimeler

ĞAMEME:غمم

Üzmek, hüzünlü kılmak,günün havası çok sıcak olmak, bir şeyi örtüp bürümek, sargı, gam, hüzün, afet, felaket, karışıklık, belirsizlik, talihsizlik, ıstırap, , belirsiz, zor., ince bulut,

ĞANÂ:غنى

Malı çok olmak, zengin olmak, bir şeyle iktifa edip başkasına muhtaç olmamak, yaşamak, dirlik sürmek, fayda vermek, zengin başkasına ihtiyacı olmayan, dostluğunda daim olan, şarkı, ehlinin ikamet edip sonra göçüp gittikleri ev.

ĞÂRA- ĞAVERA : غار

Göz çöküp çukurlaşmak, çukur yere gitmek, günün sıcağı şiddetli olmak, bir kavim yada asker yardım için gelmek, birine baskın yapmak, hücum etmek, mağara, toz, dağda kayadan oyma oda şeklinde yer, vahşi hayvan ini, gece baskını, bir şeyin dibi, derinlik, yere batmış su, ağız içi çok insan topluluğu.

ĞARAKE: غرق

Bir içim süt içmek, suya batmak, boğulmak, yeri su kaplamak, örtmek, bir şeyde aşırı olmak, güzel işlerini hatalarla, günahlarla zayi etmek, ölüm, bir şeyi baştan başa kaplamak,suyun ve belenın içine batmak, nefessiz, dehşete düşmüş.

ĞARİME : غرم

Alışverişte zarar  etmek, zimmetine edası gereken şeyi ödemek, borçlu kılmak, kefil olduğu ve garanti ettiği borcu bizzat ödemek, zarar, hasım, muhalif, zayıf, zebun,

ĞÂŞA : غشا

Birine ansızın çıkagelmek, bir iş bir şeyi kaplamak bürümek, baygınlık gelmek, elbisesini bürünmek örtünmek, birşeyi örtüp bürüyen şey, perde, yüreği çevreleyen zar, koma hali

ĞAŞÂ:غشا

Birine ansızın çıkagelmek, bir iş bir şeyi kaplamak bürümek, baygınlık gelmek, elbisesini bürünmek örtünmek, birşeyi örtüp bürüyen şey, perde, yüreği çevreleyen zar, koma hali.

GATAA :قطع

Kesmek, birbirinden  ayırmak, terk etmek, arkadaşlığı bırakmak, birini delil ve burhan ile susturmak ,küsmek alakasını kesmek, geceden bir kesit, son hudut, sesi kesilmiş adam, meyveyi devşirmek, sıla-i rahimi terk etmek, nehir kurumak, aralarındaki sevgi ve dostluk bağının kesildiğini gösteren nişane

ĞÂZA : غاظ

Darıltmak, öfkelendirmek, gazaba getirmek, hiddetlenmek, öfke, hışım, günün ortasının sıcağı artmak, meşakkat, ateş yanarken sesi duyulmak

HÂBELE : خبل

Aklını bozmak, bir şeyden men etmek, hapis etmek, eksiksiz, helak, öldürücü zehir, külfet