Okuyuş

Kelimeler

HECERA: هجر

Kesmek, dostluğu ve ülfeti  kesmek, terk etmek, bir işte erken davranmak, ülkesinden ayrılmak, göçmek, terk edip gitmek, gündüzün ortası, bir yeri süratle terk etmek.

HEDEYE: هدي

İrşad etmek, doğru yolu göstermek, hediye vermek, bir adamın bulunduğu hal durum, gündüz, yol, yürürlükte olan yol, sulh yapmak. kurbanlık hayvan, yol, yön, cihet, misli.

HELEKE: هلك

Ölmek, fena bulmak, cehenneme düşmek, helak etmek, kendini tehlikeye atmak, yolunu kaybetmek, bir şeye ihtirasla yürümek, şaşırmak, tükenmek, harcamak, dağıtıp bitirmek, yukarıdan düşen nesne.bir şeyin kaybedilmesi, bir şeyin şekil değiştirip bozulması, ölüm.

HEMME: همم

Bir iş  birini üzüntülü gamlı kılmak, hastalık bedeni eritip arık yapmak, arzu etmek, tasarlamak, azim, gayret, misyon, bir şeye karar verip yapmamak, özünü yiyip içini boşaltmak, üzülmek, mahzun olmak, pek ihtiyar piri fani olmak.

HERAA: هرع

Kan çabuk akmak, çabuk yürümek, ayağı çabuk olmak, perişan ve süretlice yürümek,sıtma-korku vs.den titremek, aklı hafif olmak, hırslı, rüzgarın döktüğü yapraklar, dalları zayıf ağaç, korkak zaıf hayırsız  kimse, kamıştan kaval.

HEVERA : هور

Birini bir şeyle itham etmek, bir şey üzerine sevk etmek,zan, yere yıkmak, binayı yıkmak, bina çöküp yıkılmak, aldırmadan bir işe saldırmak, çöken  yıkılan kumluk, zayıf ve dermansız adam, töhmet.

HEYETE: هيت

 Birini yüksek sesle yanıma  gel diye çağırmak, beri gel anlamında isim fiil emirdir, çok derin yer,getir, bana ver.

HEZEBE:حزب

 Sertliği ve güc olan topluluk, iş şiddetli, çetin ve zor olmak, zot iş isabet etmek, kavmi bölük bölül cem etmek, toplamak,yardım etmek, birinin partisinden /güruhundan olmak, güçlü olan insan topluluğu, kuranda beş sahifelik kısım, silah, pay, nasip, siyasi veya itikadi bir görüş üzerine birleşmiş topluluk, parti,

HEZEE : هزء

Alay etmek, eğlenmek, bir şeyi kırmak, ölmek, maskaralığa almak, gülünç duruma düşürmek

HEZEE: هزا

Alay etmek, eğlenmek, bir şeyi kırmak, ölmek, maskaralığa almak, gülünç duruma düşürmek.