Okuyuş

Kelimeler

HALESE: خلص

Bir şey halis ve saf olmak, tehlike vs. den kurtulmak, bir şeye varmak yetişmek, taat vs.de gösterişi bırakmak,  seçmek, iyi geçinmek, ayrılmak, açık sözlülük, samimiyet, saf, hür, Bir şeyin kurtuluş vesilesi,  bir şeyin misli, ücret, bir şeyin safisi ve güzidesi.

HALETA :خ ل ط

Karışmak , birleştirmek , harmanlamak, başka bir şey koymak,  bozmak,  rahatsız olmak, enfekte ya da nüfuz etmek, ilişkilendirmek ,sohbet etmek, samimi olmak, bir konfederasyon ,lig , kompakt , antlaşmaya, iyi huylu , eğilim içine girmek için

HALETE : خلط

Bir şeyi diğer şeye katıp karıştırmak, iki veya  daha fazla şeyin parçalarını karıştırmak sütü suyla karıştırmak, bozmak, ifsat etmek, ayrılmak,  konuşmasında saçmalamak, ortaklık,

HAMEDE : حمد

Övmek, razı olmak, hakkını ödemek, teşekkür etmek, bir şeyi takdire layık yapmak, darılıp öfkelenmek, şükür, rıza, hoşnutluk,

HAMELE: حمل

Harpte düşmana hücum etmek, kefil olmak, hamile, hamal, sabretmek, yük, takat getiremeyeceğini yüklemek, zulmetmek, güvenmek, itimat etmek, tahammül etmek, göç, selin getirdiği çer çöp, ağacın kökü, damarı, kapasitesi, dayanılmaz, çekilmez.

HAMESE : خمص

Karın acıkmak, açlık birini zebun(güçsüz, aciz) edip karnını çökertmek,  bir kimsenin hakkını vermek ve uzaklaşmak, aç millet, açlık

HAMME :حم

Fırını kızdırmak, suyu ısıtmak, iç yağ vs.yi eritmek, Allah c.c. birine bir şeyi hükmetmek, kaza etmek, testi ateşten yanmak, bir şey kararmak, aramak, birine öfkelenmek, humma, sıtma, kömür, kül, yanardağ dan püsküren lav, ölümün şiddeti, çok sıcak,

HÂNE:حان

Bir şeyin vakti gelmek, vakti yaklaşmak, Allah birini helak etmek,  vakin tayin etmek, zaman, müddet, bazen, zaman zaman

HANEFE:حنف

Bir şeye gereği gibi meyletmek, tam ihlaslı  olmak, kararlı olmak. İbadet etmek, musluk, şerden hayra meyleden, doğru

HANEZE:حنذ

Sıcak şiddetli olmak,İki taş arasında pişen buzağıyıyı çevirme,koyun vs.yi kebab yapmak, pişirmek, şiddetli sıcak, şerri çok,dili kötü, hayırsız kişi, sıcak su, çok ter.