Okuyuş

Kelimeler

EHAZE : اخذ

Bir şeyi almak, sahip olmak, edinmek,  tutmak, taklit,  yakalamak, galebe etmek, kahretmek, alıkoymak, menetmek, engel olmak, ipnotizma, ayıplamak, azarlamak, suçu karşılığı cezalandırmak, yol, usul, ilmin menbaı, kaynağı.

EHAZE: اخذ

Bir şeyi almak, sahip olmak, edinmek,  tutmak, taklit, yakalamak, galebe etmek, kahretmek, alıkoymak, menetmek, engel olmak, ipnotizma, taklit,  ayıplamak, azarlamak, suçu karşılığı cezalandırmak, yol, usul, ilmin membaı, kaynağı.

EHELE : اهل

Evlenmek, ahbap  edinmek, alışmak, ısınmak, akraba , aşiret, zevce , aile, bilgin, ilim ehli, uzman, eksper, meziyetler, ehliyet, selahiyet, yetki, milli, vatani.

ELEFE : الف

Bir yere alışmak ve sevmek, alışıp ısınmak tanışmak, ülfet etmek, derli toplu olmak, müellif(derleyip toplayan), elif harfi, 1000 sayısı sayıların binde toplanmasıyla bu ismi almış, bin,

ELEME: الم

Ağrımak, acımak, acıtmak, dertli yapmak, elem isabet eden, alçaklık, çarkı felek çiçeği.

ERAZA: ارض

Arazi, yer hoş manzaralı olmak, süslü olmak, bitkisi otu çok olmak, bir şeyi ağırlaştırmak, ıslah etmek, onarmak, bir yerde ikamet edip kalmak, ilgilenmek, dünya, yeryüzü, ağaç kurdu, ardiye,   Göğün mukabili olan cisim veya insanların üzerinde bulunduğu yer; ülke, toprak, kara parçası, arazi gibi sınırlı yerler için de kullanılır. Bir şeyin alt kısmı, nasıl ki üst tarafına sema denir. Dönmek, yeşerip dal budak sarmak. Verimli, bereketli, üretkenOyalanmak, beklemek, ummak, sabırlı olmak, yerkürenin toprak yüzeyi anlamında, üzerinde yürüdüğümüz, oturduğumuz, uzandığımız yer,Kalan, Ağır, yavaş, halsiz, eğimli, veya yere doğru eğilimli olmak. İtaatkâr., baş dönmesi.

ESESE : اس

Temel atmak, bina yapmak, birini kızdırmak, kavmin arasını bozmak, her şeyin aslıi başlangıcı, temel, esas, eser, iz, insan kalbi, kurum , müessese, arabozan, kovucu.

EVEHE : (اوه

Ah etmek, ah çekmek, ah kelimesi hüznü ve acıyı ifade eden isin fiil, çok ah çeken, kalbi  merhametli, yufka yürekli, çok dua eden

EVELE : اول

Dönmek, irtidat etmek,  vali, reis, başkan olmak, idare etmek, hükmetmek, öne geçmek, döndürmek, çevirmek, irca etmek, tefsir etmek, tevil etmek, yorumlamak, uzak ve gizli manalarını ortaya çıkarmak, adamın çoluğu çocuğu ailesi, serap, akraba, taraf( ale firavn)  alet, araç ,bir şeyin kendisi, fotoğraf makinesi, daktilo., makine, uzuv.

EVELE: اول

Dönmek, irtidat etmek,  vali, reis, başkan olmak, idare etmek, hükmetmek, öne geçmek, döndürmek, çevirmek, irca etmek, tefsir etmek, tevil etmek, yorumlamak, uzak ve gizli manalarını ortaya çıkarmak, adamın çoluğu çocuğu ailesi, serap, akraba, taraf( ale firavn)  alet, araç ,bir şeyin kendisi, fotoğraf makinesi, daktilo., makine, uzuv.