Okuyuş

Kelimeler

FETENE:فتن

Bir şey kalbe hoş gelip şaşmak, kuyumcunun gümüş veya altını eritmesi , birini fitneye uğratmak, fitneye düşürmek, birini saptırmak, azdırmak, tecrübe etmek, sınamak, imtihan ve deneme, vesvese, alımlı, çekici, baştan çıkaran, haktan  saptıran, günah, küfür, rüsvaylık

FETEYE: فتى

Kerem ve cömertlikte üstün gelmek,fetva,  delikanlı yiğit olmak, kızın çocukluk çağının geçtiği hükmolunmak, genç yiğit olmak, köle, cariye,, genç kız veya kadın.

FEZALE: فضل

Fazilette galebe gelmek, birine iyilik etmek, fazla, artık, büyük nimet, ziyade, fazlalık, hikmet, iffet, şecaat, akıl. Bir şeyde çok iyi olmak, seçmek, ayırt etmek, ayırmak, üstün olmak, çoğalmak, fazlalaşmak, kazanç/hediye, yardım/ödül/iyilik/nezaket bağışlamak.

ĞÂBE: غاب

Kaybolmak, gayb, muvakkaten yok veya uzak olmak, uzaklaşmak, gizli kalmak, bir şey diğer şey içinde kaybolmak, unutmak, yolculuk etmek, gizli olmak, ağacın kökünden yer altına nüfuz eden damarlar, kuyunun dibi, şek, şüphe, görünmeyen şey, gıyabında, gıybet etmek, görünememe, belirsiz.

ĞADÂ : غدا

Sabah vakti gelmek veya gitmek, erken davranmak, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, bir işi erkenden yapmak, yarın, fecir vaktiyle güneşin doğma vakti arasındaki zaman.

ĞÂDA: غاض

Su çekilmek, eksilip azalmak, göz yaşını hapsetmek, sütü azalmak, suyu ve fiyatı azaltmak, az şey, orman,gölcük, su toplanan yer.

ĞAFELE:غفل

Unutmaksızın ihmal etmek, sehiv ve terk etmek, gaflet etmek, bir şeyi örtmek, nişan koymamak, birine ansızın gelmek, gafletini gözetlemek, aptal, bön, çabuk aldanan, eser ve imareti olmayan yer, gafil,

ĞAFERA:غفر

Bir şeye onu kirden koruyacak elbise giydirmek, Allah günahını cürmünü örtüp affetmek, bir işi ıslah etmek, kadının baş örtüsü, miğfer, dağın tepesi, elbise pürüzü, bulutun üzerinde bulut, seciye, haslet, af ve mağfiret, çokluk, fazlalık,  esmadan, bağış,

ĞALEKA: غلق

Kapıyı kapatmak,cani sıkılmak, ahlakı kötü olmak, öfkelenmek, zoraki işletmek, kapalı kalmak,sorunun anlaşılması güç olmak, iflas, anahtar, kilşit, süegü, sepet.

ĞALEME: غلم

Bulüğ çağına yaklaşmış çocuk, ergenlik çağı,küçük hizmetçi,ücretli kul, büyüme çağı, gençlik,cariye, kurbağa, kamlumbağa, deniz kabarıp dalgaları çoğalmak.