Okuyuş

Kelimeler

BEKEYE: بكى

Ağlamak, hüzün veya elemden göz yaşı dökmek, ölüye mersiye yani ağıt yakmak, çok ağlayan, suyu az kuyu.

BELÂ : بلا

Denemek, tecrübe temek, eskimek, yıpranmak. musibet, imtihan, bela, gam ve hüzün.

BELEA: بلع

Midesine indirmek, yutmak, yutturmak,başına ak düşmek, bir şeyi zorla yutmak, lavabo borusu, geriz, lağım, künk, obur kişi, bir içim su vs., değirmen taşının deliği, gırtlak.

BELEĞA:بلغ

Vasıl baliğ olmak, iş gayesine varmak, çocuk buluğa  ermek, ağaç meyve vermeye başlamak, haber etmek, bir şeyi ulaştırmak, çağrı veya kararı tebellüğ etmek, belagat ilmi, ültimatom, meblağ, miktar,mesaj, haber, bildiri, lisanı fasih beyanı güzel olmak, ilan, tebliğ. 

BENEYE : بنى

 Bina yapmak, duvarını kurmak, yerin üzerinde ev yapmak, sözüne güvenip izinden gitmek, erkek çocuğu olmak, evlenmek, ademoğlu, binanın esası, cisim, bina, yapı, fıtrat, ana caddeden ayrılan küçük yollar.

BERAE: برء

Yaratmak, hasta iyileşmek, şifa bulmak, iyi niyetli olmak, borç ayıp vs.den kurtulmak, beri ,olmak, uzaklaşmak, ikaz, ihtar, korkutma, ültimatom, keşif, icat ruhsatı, masum, suçsuz.

BERAKE : برك

Sabit olmak, devam etmek, sebat etmek, bereket, yüksek olmak, istikrar.

BERRA:بر

Doğru olmak, makbul olmak, revaç bulmak, vazifesini yapan, diğerlerinden ayrı durmak, ayrı dikilmek, yemine sadık olmak, rabbine itaat etmek, ana babasına itaat  edip ihsan etmek, insanlar çok olmak, toplanıp birikmek, iyiliğe nispet etmek, iş, lütuf, sahra , çöl, sıdk .şefkat, karada yolculuk,anakara, sahra, çöl, kır,

BEŞERA : بشر

Sevinmek, müjdelemek, müjdelemeyi istemek, beşer, insanlık, dış deri, belirti, yağmur müjdeleyen rüzgar, sevinçli haber

BETALE:بطل

 Boşa gitmek, fasit olmak, hükmü düşmek, bozup lağvetmek, ibtal etmek, batıl, beyhude, faydasız, hak zıttı.