Okuyuş

Kelimeler

BEDENE: بدن

Cüsseli, iri, semiz olmak, ihtiyarlamak ve zayıflamak, gövde, kısa zırh, şişman semiz.  Gövde ağır, posta tabakası, başı , kolları , bacakları olmayan beden, ruhsuz beden, inek , deve ,boğa , keçi, kurban  kesim hayvanı haline gelir.

BEHALE: بخل

Cimri olmak, men etmek, vermemek, cimri, hasis.

BEHARA:بحر

Deniz, yeri yarmak, çukuru genişletmek, korkudan şaşırmak, hastalıktan suya doyamamak, denize açılmak, ilim servet  vs.de derinleşmek,  okyanus, buhran, krizi koma, geniş yer.

BEHASE: بخس

Eksik yapmak, aldatmak, zulmetmek, ayıplamak, gözünü çıkarmak, hakkını eksik vermek, parmaklar, gövde sinirleri, noksan , ucuz.

BEİSE:بءس

Muhtaç olmak, yoksul olmak, kuvvetli şiddetli olmak, musibet, bela, iğrenmek ve üzülmek, meşakkat, kuvvet, güç, harp,  şiddet, sıkıntı, felakete uğramış zavallı, talihsiz, bedbaht, ne kötü, ne fena, öne geçmek.

BEKAYE: بقى

Devam etmek, sabit olmak, kalmak, baki kalmak, bakmak, gözetmek, acımak, merhamet etmek, kurtarmak, terk etmek, bırakmak, bir şeyden arta kalmak, fani olmayan, bakiye, süreklilik.

BEKEYE: بكى

Ağlamak, hüzün veya elemden göz yaşı dökmek, ölüye mersiye yani ağıt yakmak, çok ağlayan, suyu az kuyu.

BELÂ : بلا

Denemek, tecrübe temek, eskimek, yıpranmak. musibet, imtihan, bela, gam ve hüzün.

BELEA: بلع

Midesine indirmek, yutmak, yutturmak,başına ak düşmek, bir şeyi zorla yutmak, lavabo borusu, geriz, lağım, künk, obur kişi, bir içim su vs., değirmen taşının deliği, gırtlak.

BELEĞA:بلغ

Vasıl baliğ olmak, iş gayesine varmak, çocuk buluğa  ermek, ağaç meyve vermeye başlamak, haber etmek, bir şeyi ulaştırmak, çağrı veya kararı tebellüğ etmek, belagat ilmi, ültimatom, meblağ, miktar,mesaj, haber, bildiri, lisanı fasih beyanı güzel olmak, ilan, tebliğ.