Okuyuş

İSAR (CÖMERT OLMA) VE ÜSTÜNLÜĞÜ

İSAR (CÖMERT OLMA) VE ÜSTÜNLÜĞÜ

05.08.2017

İsar kendisi ihtiyaç içinde kıvransa bile, mümin kardeşini nefsine tercih etmektir.

Bu uygulama ilk olarak Ensar’ın muhacir kardeşleri üzerine kendi nefisleri yerine kardeşlerini tercih etmesinde görülmüş olup eşi ve benzeri olmayan feragat ve fedakârlığın en üst noktasıydı. Cenabı Allah’ın da belirttiği gibi “Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine'ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr : 9 ) ayeti ile belirttiği gibi insanların kurtuluşa ermelerinin yolu olarak gösterdiği bu uygulamayı (isar’ı) ne kadar üst seviyede olduğunu bizlere beyan etmektedir. O zaman bizim yapmamız gereken de asrı-saadet’de uygulandığı gibi kendimize gelip isar’ı yaşayışımıza uygulamamız lazım hani ana dolumuzda bir deyim vardır. İki eltiye (bir evin gelinlerine) sorulur. Gelin cağız kaç çocuğunuz var? Diye sorulan soruya hemen cevap verir. Eltimin tam üç tane çocuğu var. Ya senin benim dokuzcuk çocuğum var diye cevap verir. İşte bizim isar anlayışımız bu dereceye gelmiştir. İster bu anlayışa gayri-İslami diyelim, ister İslam’ın yozlaşmış şekli diyelim ne dersek diyelim kendimizin dokuz olanını çok azıcık görüyoruz ve kardeşimizde olan üç taneyi tam diye vasıflandırarak çok fazla görüyoruz. Bizler İslam’a ne kadar uzaklaştığımızı fark etmemiz gerekmez mi? Kendi nefsimize kardeşimizi tercih etme şurada dursun sanki onun elindekinin de hepsini alacağız. Şu ayeti hiç okumadık mı?  “İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir.” ( Bakara: 207)  İşte bu ayetle Allah Hz Ali’nin Peygamberimizin hicreti esnasında yatağına yatmasını bildiriyor. Hz Peygamberin evinin sarılmış olup onu öldürmek için gelenlere karşı onun yatağına yatıyor ve onun yatakta sabahleyin öldürüleceğini bilerek kendinin öldürülmesini kabulleniyor. İsar’ın (yüksek cömertliğin) bu denlisi. Şimdi bizler ise onun tam üç tane benimse dokuzcuk diyebilecek durumları almışız.

İsar, mal mülk yalnız Allah’a ait olduğunu ve bizim bu malların bekçiliğini yaptığımızı ve Allah’ın kurallarını uygulayarak imtihanda olduğumuzu unutup da kendimizi bu malların (elimizde bulunan tüm metaların) asıl sahibiymiş gibi davranıyoruz. İmtihan araçları olan bunları amaçmış zannediyoruz. Her halde isar’ı anlaya bilsek kendimize daha bir çeki düzen verirdik. Bizler Allah’a kulluk için yaratılmışsak onu en üst seviyede yapmalıyız. Emirleri okumak için değil yaşamak için kabullenmeliyiz. Saygılarımla.

                                                                                                    Hüseyin Elçi

Önceki Sonraki