Okuyuş

AMERA KELİMESİNİN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI

AMERA KELİMESİNİN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI

06.08.2017

Amera:Uzun müddet yaşamak,ömür,evi mamur etmek(bina etmek),evine bağlı kalmak,Allah'a kulluk yapmak,umre,bayındır olmak,harap olmamak,oruç tutup namaz kılmak,hür kadınların başına örttüğü eşarp,mescit,kilise,manastır,mimar,yapı ustası,sosyoloji,din,diş et,millet.

Amera kelimesi bu anlamlara gelmektedir.Aslında tüm kelimeler birbiriyle bağlantılıdır.

Kelime Tevbe 17,18,19'da Allah'ın mescitlerini imar etme olarak karşımıza çıkıyor.Allah'ın mescitleri başta gönüllerimiz,içimizdeki elçiyle uyumu yakalamaya çalıştığımız an,cami,kilise,manastır ve ibadethanelerdir.

Mescid secde edilen her yer anlamında olduğu için biz imar etmeye gönüllerimizden başlamalıyız.Temelinde Allah'a ortak koşacak hiçbir madde bulunmayan,doğru,dürüst,ilkeli,akıl ve duygularını orantılı kullanabilen,rüzgarın estiği yöne göre sağa sola savrulmayan sağlam bir birey oluşturmalıyız.Sağlam bir şekilde oluşturduğumuz karakterimiz sürekli bir hal almalı,ibadetlerimiz bizi onaran,harap olmaktan kurtaran,mescidin işe yaramasını sağlayan bir yapıda olmalıdır.Bu seviyeye gelmiş bir insan manevi anlamdaki Allah'ın mescitlerini imar edebilir,Allah'ın koyduğu kuralları yaşatır,Allah'a kulluk yapabilir.Aksi taktirde kendiyle uyumsuz,bir dediği diğerini tutmayan bir insan kendini de imar edemez Allah'ın değerlerini de yaşatıp geliştiremez.

Kelimeyi(10:16,15:72 vb'de geçen)ömür olarak aldığımızda insanın yaşantısını kendi çabasıyla imar ettiğini görürüz.Kimisi hayatını cennet haline getirmiş,yaşantısıyla,değeriyle örnek olmuştur.Örneğin Nuh peygamber ömrünü layıkıyla imar edip,model olduğu için,değerleri uzun zaman yaşamıştır.Kimisi de bomboş bir yaşantıyla ömrünü tüketmiş,harap olup gitmiştir.

Kelimeyi(11:61,30:9 vb'de geçen)dünyayı bayındır hale getirmek,yol,köprü,ev yapmak şeklinde okursak Allah bunları yapabilme kabiliyeti vermiştir.Ancak kendimizi unutmadan,Allah'a kendimize ortak koşmadan,evimize bağlı kalarak yapmamız istenmiştir.Kur'an'dan bildiğimiz Ad,Semud,Medyen kavimleri de zenginliğe,lükse kapılmış,uygarlıklarının en ileri binalarını imar etmişlerdir.Ancak özlerinden ayrıldıkları için ne köprüleri,yolları yarar sağlamış ne de ömürlerini imar edebilmişlerdir.

Kelimeyi(16:70,22:5,36:68 vb.'de geçen)kime uzun ömür verirsek ömrünün en düşkün çağına ulaşır diye çevirdiğimiz ayetlerden Allah'ın sürekli işleyen bir yasası olduğunu ve herkese hak ettiği şeyi verdiğini anlamalıyız.Kişi ne kadar uzun yaşarsa yaşasın hayatını imar etmediyse,düzgün bir yaşantı kurmadıysa ömrünün en düşkün çağında demektir.

Kelimeyi günümüz kavramlarıyla açıklayacak olursak sosyoloji,din,milliyetçilik,ideoloji kişiyi ve toplumları şekillendirir.Toplumsal algı ve görüşlerimiz birbirinden bağımsız olarak bu kalıplar içinde imar etmemizi sağlar.

Toparlayacak olursak kişi öncelikle imara kendinden başlamalıdır.Allah'ın kuralları çerçevesinde kendini yetiştirmeli,hayat tarzı Allah ile uyumlu olmalıdır.Sürekliliği sağladığımızda ömrümüzü güzel bir yaşantıyla imar ederiz.Böyle bir insan çevresini de onaran bir kimliğe sahip olur.Bu hak edişe dayalı olarak kişi kendindeki Allah'ı da imar eder.Selam ve dua ile...

Büşra Köse

Önceki Sonraki