Okuyuş

RAD SURESİ  GENEL DEĞERLENDİRME

RAD SURESİ  GENEL DEĞERLENDİRME

16.05.2019

RAD SURESİ

KİTABIN ANLATIMI

 

* Bunlar kitabın ayetleridir. Rabden indirilen haktır, 1

 

* Ayetleri rable buluşmaya kesin inanma için açıklar, 2

 

* Aklını kullananlara işaret vardır, 3-4

 

* Ve işte biz onu, Arapça bir hüküm olarak indirdik. 37.

 

* Allah dilediğini siler; dilediğini sabit bırakır. Kitabın anası/Yazının kaynağı onun yanındadır. 39.

 

RABBİN KENDİNİ TANITIMI

 

* İşi düzenler/takip eder. 2

 

* Onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir, 6

 

* Azabı da pek çetindir.6

 

* Dişinin neyi yüklendiğini ve Rahimlerin neyi eksiltip artırdığını bilir. Onun yanında her şey, bir miktar/kader iledir. 8

 

* Gizliyi ve aşikâreyi bilendir, büyüktür, yücedir. 9.

 

* Zaten onların, O'ndan başka koruyucuları da yoktur. 11

 

* O size, korku ve umut içinde şimşeği gösterendir. 12.

 

* Yıldırımlar gönderir de onları dilediğine/dileyene isabet ettirir.13

 

* Gerçeğin daveti/davası/duası, ancak O'na aittir. 14

 

* Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, tektir, kahhardır. 16

 

* Allah, böyle güzel meseller verir. 17.

 

* Yöneleni de kendisine iletir.27

 

* Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. 31

 

* Bizim o arza gelip nasıl onu, uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Hüküm veren Allah'tır. O'nun hükmünün ardına düşüp onu iptal edecek yoktur. O, hesabı seri görendir. 41.

 

* Fakat bütün tuzaklar, Allah'ındır. , her canın ne kazandığını bilir. 42.

 

İNANANLAR

 

* Düşünür, işaretleri fark ederler. 4

 

* Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. 20.

 

* Ve onlar Allah'ın bitiştirilmesini/ulaştırılmasını istediği şeyi bitiştirirler/ulaştırırlar. Rablerine karşı saygılı olur ve en hesabın kötüsünden korkarlar. 21.

 

* Ve onlar Rablerinin vechini arzu ederek sabrederler; namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak harcar, kötülüğü iyilikle savarlar. İşte şu yurdun sonucu onlarındır: 22

 

* Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da kendileriyle beraber olur. 23.

 

* Onlar, inanan ve Allah'ı zikir ile gönülleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller, ancak Allah'ı zikir ile huzur bulur. 28.

 

* İşte mutluluk ve güzel gelecek, o inanıp güzel işler yapanlarındır. 29.

 

* Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen şeylerle sevinirler. 36.

 

İNKAR EDENLER

 

* Hak indirilene inanmazlar. 1

 

* Ve Onlar, boyunlarında halkalar bulunan kimselerdir, onlar ateş halkıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. 5

 

* Biz toprak olduğumuz zaman mı, biz mi yeni bir yaratılış içinde olacağız?" İşte onlar, Rablerine karşı nankörlük edenlerdir. 5

 

* iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. 6

 

* Ona Rabbinden bir delil indirmeli değil miydi? 7

 

* Allah'ın tuzağı pek çetin olduğu halde, onlar hala O'nun hakkında tartışmaktadırlar. 13

 

kâfirlerin duası, sapıklık içinde olmaktan başka bir şey değildir. 14

 

* Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın bitiştirilmesini istediği şeyi kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar... İşte lanet onlara, yurdun kötü sonucu da onlaradır.! 25.

 

* İşleye işleye sanat haline getirdikleri kötülükler yüzünden, en sonunda Allah'ın vaadi erişinceye kadar o kâfirlerin başına felâketler inmeye devam eder.33

 

* Kabul etmeyenler : "Ona Rabbi den bir ayet indirilmeli değil miydi?" diyorlar.

 

* Oysa onlar Rahman'a nankörlük ederler.30

 

* Allah için ortaklar kıldılar.33

 

* Fakat topluluklardan onun bir kısmını belirsizleştiren/kabul etmeyen kimseler vardır.36

 

* Onlardan öncekiler de tuzak kurmuştu. Kabul etmeyenler de, bu yurdun sonunun kimin olacağını bileceklerdir! 42.

 

* Kabul etmeyen kimseler: "Sen gönderilmiş bir elçi değilsin!" diyorlar. 43.

 

EVREN YARATILIŞI VARLIĞIN DELİLLERİ

 

* Gökleri, direğin gayrısı bir yasa ile yükseltti sonra Arş üzerine istiva etti, güneşi ve ay'ı iradesine boyun eğdirdi. Her biri, yücelik içeren/adı konulmuş bir süre için akıp gitmektedir. 2

 

* O'dur ki arzı uzattı, orada sabit/yüksek dağlar ve nehirler var etti/kıldı, semerelerin her birinden iki çift kıldı. Geceyi gündüzü örtüyor. 3

 

* Arzda birbirine komşu kıtalar, üzüm, bağları, ekinler/ziraatlar, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır; bunların hepsi bir/aynı su ile sulanır ama ürünlerini birbirinden faziletli/üstün yapıyoruz. 4

 

* Eğer şaşacaksan, onların şu sözlerine şaşmak lazım: "Biz toprak olduğumuz zaman mı, biz mi yeni bir yaratılış içinde olacağız?" 5

 

* Aranızdan sözü gizleyen de, onu açık söyleyen de, geceleyin gizlenen de, gündüzün görünen de birdir. 10.

 

* Onun önünden ve arkasından takip edenler vardır, onu Allah'ın emrinden/işinden korurlar. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Allah da bir kavme kötülük istedi mi artık onu geri çevirecek yoktur. 11.

 

* O size, korku ve umut içinde şimşeği gösterendir. Ağırlıklar taşıyan bulutları inşa ediyor. 12.

 

* Gök gürültüsü, övgüsüyle, melekler de korkusundan O'nu tesbih ederler. Yıldırımlar gönderir de onları dilediğine/dileyene isabet ettirir. Allah'ın tuzağı pek çetin olduğu halde, onlar hala O'nun hakkında tartışmaktadırlar. 13.

 

* Göklerde ve yerde olanların hepsi, isteyerek yada zorunlu olarak Allah'a secde ederler. Gölgeleri de sabah akşam O'na secde etmektedirler. 15

 

* De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah!", "O halde, de, O'ndan başka kendilerine dahi bir fayda ve zarar veremeyen veliler/evliya mı edindiniz?" De ki: "Körle basiret eden, yahut karanlıklarla nur bir olur mu?" Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular da, yaratma onlara, benzer mi göründü? De ki: "Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, tektir, kahhardır." 16

 

* Rablerinin buyruğuna icabet edenlere, en güzel karşılık vardır. Ona uymayanlar ise, yeryüzünde bulunan her şey ve bunun bir misli daha kendilerinin olsa, kurtulmak için fidye verirlerdi. Onlara hesabın en kötüsü vardır. Varacakları yer de cehennemdir, ne kötü bir yataktır o! 18.

 

* Rabbinden sana indirilenin hak/gerçek olduğunu bilen kimse, kör gibi olur mu? Ancak sağduyu ve akıl sahipleri öğüt alır/değerlendirirler. 19.

 

* Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da kendileriyle beraber olur. Melekler de her kapıdan yanlarına varırlar: 23.

 

* Sabretmenize karşılık selam size, darın ukbası ne güzeldir. 24.

 

* Allah, dileyen kimse için rızkı yayar, dileyen kimse içinde ölçülü yapar .Onlar Dünya/yakın hayatı ile sevindiler. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, bir faydalanmadan ibarettir ibarettir. 26.

 

* De ki: "Allah, dileyen/dilediği kimseyi saptırır. Yöneleni de kendisine iletir." 27.

 

* İyi bilin ki gönüller, ancak Allah'ı zikir ile huzur bulur. 28

 

* Eğer bu Kur’an/okuyuş kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı, ölülerin konuşturulduğu bir okuyuş olsaydı. Fakat işlerin hepsi Allah içindir. İman edenler/güven içinde olanlar ümitlerini kesmediler mi ki, Allah dilerse bütün insanlara hidayet eder. İşleye işleye sanat haline getirdikleri kötülükler yüzünden, en sonunda Allah'ın vaadi erişinceye kadar o kâfirlerin başına felâketler inmeye devam eder. Yahut yurtlarının yakınına kadar ulaşır. 31.

 

* Her canın ne kazandığını görüp gözetene (ortak koşulur) mu? Allah için ortaklar kıldılar. De ki: "Onları isimlendirin. Yoksa siz Allah'ın, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi kendisine haber veriyorsunuz? Yoksa sözden açık olanı mı? Hayır, edenlere tuzakları süslü gösterildi. Yoldan çıkarıldılar. Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz! 33.

 

* Dünya hayatında/yakın yaşamda onlar için azap vardır, ahiret/yarınların azabı ise daha şiddetlidir. Onları Allah’tan koruyacak kimse de yoktur. 34.

 

* Korunanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir: Altından ırmaklar akar; ürünü de süreklidir, gölgesi de. İşte korunanların sonu budur. Kabul etmeyenlerin sonu da ateştir. 35.

 

* Allah'ın izni olmadan hiçbir elçi, bir ayet getiremez. Her ecel/süre için bir yazı vardır 38.

 

* Allah dilediğini siler; dilediğini sabit bırakır. Kitabın anası/Yazının kaynağı onun yanındadır. 39.

 

* Bizim o arza gelip nasıl onu, uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? 41.

 

* Onlardan öncekiler de tuzak kurmuştu. Fakat bütün tuzaklar, Allah'ındır. Her canın ne kazandığını bilir. Kabul etmeyenler de, bu yurdun sonunun kimin olacağını bileceklerdir! 42.

 

* Kabul etmeyen kimseler: "Sen gönderilmiş bir elçi değilsin!" diyorlar. De ki: Benimle sizin aranızda Allah'ın ve yanında kitabın/yazının bilgisi bulunanların şahit olması yeter.” 43.

 

ELÇİYLE SINIRIN BELİRLENMESİ

 

* Kabul etmeyenler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bir delil indirmeli değil miydi?" Sen, ancak bir uyarıcısın, her toplumun bir yol göstericisi/mehdisi vardır. 7

 

* Seni de böylece, kendilerinden önce nice milletler geçmiş bulunan bir millete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. 30.

 

* Senden önceki resullerle alay edildi de küfredenlere bir süre meydan verdim, sonra onları yakaladım. O vakit ıkabım nasıl oldu? 32.

 

* Ve işte biz onu, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, artık seni Allah'tan kurtaracak ne bir veli ne de koruyucu olmaz. 37.

 

* Kesinlikle, biz senden önce de elçiler görevlendirdik, onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir elçi, bir ayet getiremez. Her ecel/süre için bir yazı vardır. 38.

 

* Onlara vadettiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösterirsek ya da seni vefat ettirirsek sana düşen, sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. 40.

 

DUA

 

* De ki: "O, benim Rabbimdir. O'ndan başka ilah yoktur. O'na dayandım, tövbem yalnız O'nadır."30

 

* De ki: "Bana, yalnız Allah'a kulluk etmem ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamam emredildi. Ben O’na davet ederim, dönüşüm de O'nadır." 36.

 

* De ki: Benimle sizin aranızda Allah'ın ve yanında kitabın/yazının bilgisi bulunanların şahit olması yeter.” 43

 

HİDAYET

 

* Allah, dileyen kimse için rızkı yayar, dileyen kimse içinde ölçülü yapar. 26.

 

TUZAK

 

* Onlardan öncekiler de tuzak kurmuştu. Fakat bütün tuzaklar, Allah'ındır. Her canın ne kazandığını bilir. Kabul etmeyenler de bu yurdun sonunun kimin olacağını bileceklerdir! 42.

 

DEĞİŞİM

 

* Onun önünden ve arkasından takip edenler vardır, onu Allah'ın emrinden/işinden korurlar. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Allah da bir kavme kötülük istedi mi artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten onların, O'ndan başka koruyucuları da yoktur. 11.

 

BENZETMELER/ MİSALLER

 

* Gerçeğin daveti/davası/duası, ancak O'na aittir. O'ndan başka dua ettikleri ise, kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Tıpkı ağzına gelsin diye suya avuçlarını uzatan kimse gibidir. Oysa ona gelmez. İşte kâfirlerin duası, sapıklık içinde olmaktan başka bir şey değildir. 14

 

* Gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçüsünce çağlayıp aktı. Sel üste çıkan köpüğü taşıdı. Süs, yahut eşya yapmak için ateşte yakıp erittikleri madenlerden de bunun gibi bir köpük vardır. Allah, hak ve batılı böyle benzetme ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara yararlı olan ise yeryüzünde kalır. İşte Allah, böyle güzel meseller verir. 17.

Önceki Sonraki