Okuyuş

NAHL SURESİ:9. AYET

NAHL SURESİ:9. AYET

27.10.2019

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَٓائِرٌۜ وَلَوْ شَٓاءَ لَهَدٰيكُمْ اَجْمَع۪ينَ۟

Yolu doğrultmak da Allaha aittir, ondan sapan da var, maamafih Allah, diledi ise hepinizi hidayette kılar.

Kelime Açıklamaları

SEBELE:سبل

Yolun yolcusu çok olmak, engelsiz dosdoğru yol, işlek olmak, perde vs.yi aşağı salıvermek, bulut yağmur inzal etmek, göz yaşını azar azar akıtmak, ekin başı, başak, açık büyük yol, hüccet, çare, günah, umumi su içme yeri, yolcu, evsiz yurtsuz çocuk. 

HEDEYE: هدي

İrşad etmek, doğru yolu göstermek, hediye vermek, bir adamın bulunduğu hal durum, gündüz, yol, yürürlükte olan yol, sulh yapmak. kurbanlık hayvan, yol, yön, cihet, misli.

CÂRA: جار

Komşu,himaye, yardım istemek,kurtarmak, eşyayı korumak, zarf içine koymak,zulma nisbet etmek, sığınmak, zalim, zulum, zulme nisbet etmek, saptırmak, meylettirmek, büyük dere, çok su, gürültüsü çok olan yağmur.

KASADE : قصد

Bir şeye teveccüh etmek, azim etmek, yönelmek, niyet etmek, adaletle hükmetmek, birine itaat etmek, güvenmek, yürüyüşünde mutedil doğru düzgün olmak, işinde ifrat ve tefritten sakınmak, doğru düzgün yol,mutedil olmak,  iktisat ekonomi, kasıtsız

Önceki Sonraki

Yorum Yapınız

Güvenli Kodu : Güvenlik Kodu