Okuyuş

NAHL SURESİ:10 . AYET

NAHL SURESİ:10 . AYET

28.10.2019

هُوَ الَّذ۪ٓي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ف۪يهِ تُس۪يمُونَ

O odur ki Semâdan sizin için bir su indirdi. ondan bir içecek var, yine ondan bir çalılıklar var ki otlatıyorsunuz.

Kelime Açıklamaları

MÂE: ماء

Su, korkak adam, bir şeyin hakikati, künhü, ayna, yüz suyu berraklığı, suyu çok kuyu, aylık maaş, utanma, haya.

SÂME: سام

Alâmet, nişane, kıymet, üzerinde mühür gibi nakışlar olan, istediği yere gitmek, bir şeyin peşine düşmek. Deve vs. merada  otlamaya bırakmak. Sevk etmek, bir yerden sürmek,  mihnetli işe koymak, ölüm, zor bir  iş teklif etmek.

ŞECERA: شجر

Ağaç, Ağacın yere sarkan dallarını yukarı kaldırmak, , eve direk dikmek, bir şeyi diğer şeye tutturmak, birini bir işten vazgeçirip alıkoymak, insanlar arasında bir şey ihtilaflı ve çekişmeli olmak, münazaa kavga etmek, engeller, sık ağaçlık., Bir kişinin, bir ailenin kökü durumunda olan en uzak atalardan başlayarak gövde ve dallar konumundaki babaları ve onların çocuklarını gösteren ağaç şeklinde şematik çizime şecere denir. Ayrıca soy ağacı, soy kütüğü, ensâb kütüğü, nesepnâme, silsilenâme kelimeleri de bu anlamda kullanılmaktadır.

ŞERABE: شرب

Sözü anlamak, su vs.yi içmek, bir rengi başkasına katmak birine içirmek, içilecek hissi, su hissesi veya sırası, çok içen kimse, adamın meyli meşrebi, su içilecek kap.

Önceki Sonraki

Yorum Yapınız

Güvenli Kodu : Güvenlik Kodu