Okuyuş

Hikmetli Söz

Hikmetli Söz

27.05.2020

Hz Ali: “ Kuran’ın hiç bir ayeti yoktur ki! Dört anlamı bulunmasın.                      

Zahiri anlam,

Batıni anlam,

Hadd( sınır),

Muttala’( ilahi tasarı).

Zahir’i yön: dil ile ikrar içindir

Batini  yön: kalple idrak içindir.

Hadd: caiz olanla olmayanı ayıranı belirtir .

Muttala ise Allah’ın her ayet ile insanın içinde gerçekleştirmeyi hedeflediğidir” demiştir