Okuyuş

BARIŞ NEDEN ZOR?

BARIŞ NEDEN ZOR?

05.11.2021

BARIŞ NEDEN ZOR?

Sulh içinde mutlu yaşamak varken neden savaşı, mutsuzluğu ve ölümü seçer insan? Ölüm herkes için acı, üzüntü ve mutsuzluk kaynağı… Kundaktaki bir bebeğin ölümü de üzer insanı, piri fani ihtiyarın ölümü de. Bazen iyi ki ölüm var deriz ama ölenin çektiği ıstıraba dayanamadığımız içindir.

Allah evreni öyle ölçülü bir kadere göre yaratmış ki hiçbir adaletsizlik yok. Ekosistem tıkır tıkır işliyor. Zengin topraklardan yükselen buhar daha çoraklaşmış topraklara inerek onlarına zenginleştiriyor. Devamlı bir döngü. Yeter ki insan bozmasın. Sistemin yasasına çomak sokmasın.

BAKARA/ 22: “O (Allah) ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina (güçlü bir tavan) yapmıştır. Gökten su indirip onunla size rızık olarak (çeşitli) meyveler çıkarmıştır. Artık (bu gerçeği) bilerek Allah’a ortaklar koşmayın!”

Yüce yaratan yarattığını bize hatırlatıyor bu ayette. Her bölgenin hava, toprak, iklim şartlarına göre o yöre insanını sağlıklı yaşatacak bitkiyi o bölgeye has çıkarıyor. Sadece mutlu, huzurlu, barış içinde yaşayalım birbirimize iyide güzelde destek olalım diye.

Peki, niçin asırlardır savaşlar olur? Ölümler, öldürmeler olur. Neyi paylaşamıyor, bilmiyor mu ki savaşı çıkaran kendi de ölecek, yani kazanamayacak. Tarih boyunca hangi savaşı çıkaran övgüyle anılmış. Hele paralı askerlere hiç akıl erdiremedim. Mantığım bir türlü kabul etmedi, etmiyor. Amaçları ne? Vatan sevgisi, koruması yok. Aile namus koruması yok. Can güvenliği ya da kişisel haklarını koruma yok. Eee tanımadığı, kendisine hiçbir zararı olmayan insanları kendi topraklarında, yuvalarında öldürüp para alacaksın ve o parayı yiyemeden ölüp gideceksin. Sonra… Hesap… Sana verilen o vücudu, o bedeni, o sağlığı rızık için mi harcadın yoksa birilerini anasız, babasız, evlatsız, yurtsuz, ocaksız bırakmak için mi harcadın?

Bu kavga niye? Liderlik mi? Zorbalıkla liderlik nereye kadar? Senden daha zorba biri çıkar, senin liderliğim biter. Öyleyse bitecek bir şey için canlar yakmaya değer mi? Dünyayı silahlarla doldurmak yerine ağaç, sebze ve sevgiyle doldursak. Her bir birey sevgiyle çalışsa.  Ağaçları kesip yakıp betonlaştırmak yerine daha çok ağaç meyve ekilse kaybeder miyiz, kazanır mıyız? Su savaşlarına toplumları hazırlayıp duruyorlar. Ne kadar ağacın o kadar yağmur olduğu anlatılsa da ağaçlar ekilse toprağa.

Sanal dünyada yaşar oldu çocuklar. Ölüm oyunlarıyla büyüyorlar. Ölümü oyun sanıyorlar. Gerçek ölümle karşılaşınca yıkımları büyük olacak. Bu küçücük yüreklere büyüdüklerinde ölümün kötülüğünü nasıl anlatacağız.

MAİDE/32: “İşte bu nedenle İsrâiloğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir can kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya gitmektedirler.”

HANİGÜN